Niet alle bomen hebben het gered

Niet alle bomen hebben het gered

In april 2003 werden een aantal bomen vanuit het complex van de J. Carstenszweg verplaatst naar het grasveld aan de J. van Spilbergenstraat. Het idee was om deze bomen na de bouw van St. Cyr terug te plaatsen. De afgelopen jaren lieten een aantal van deze verplaatste bomen al zien dat de nieuwe plaats ze niet goed bekomen was. Ze zaten slecht in het blad en waren kaal na een hittegolf. De zomer van 2003 was erg warm en droog was zal hieraan mogelijk ook meegeholpen hebben. De bomen zijn intussen gerooid en het hout afgevoerd.

Bekijk de foto’s van mei rond St. Cyr

Staatsbosbeheer presenteert plannen Verste Heide

Persbericht

Staatsbosbeheer presenteert plannen Verste Heide

Voorlichting- en inspraakavond over natuurterrein

Staatsbosbeheer Heeze gaat aan de slag met het natuurgebied De Verste Heide in Mierlo. De bedoeling is om het terrein opnieuw in te richten. Verbetering van de recreatiemogelijkheden en een meer evenwichtiger bos zijn de hoofddoelen van de ingreep. Om omwonende te informeren over de plannen, organiseert Staatsbosbeheer een informatieavond op 14 juni a.s.

De bijeenkomst vindt plaats in  “De Aardborsthoeve” Aardborstweg 19 om 20.00 uur te Mierlo, de toegang is gratis. Tijdens de avond worden de inrichtingsplannen toegelicht en is er ruimte om vragen te stellen. De Verste Heide is een natuurgebied van circa 100 hectare aan de noordgrens van de Strabrechtse Heide.

Verkeersweek op basisschool de Regenboog

Verkeersweek op basisschool de Regenboog

Van maandag 15 mei t/m vrijdag 19 mei 2006 is er een verkeersprojekt geweest op basisschool de Regenboog. Alle groepen werkten rond het thema verkeer op hun eigen niveau.

Op maandag werd de week officieel geopend door wethouder Maasakkers en mevrouw van Apeldoorn namens de gemeente Geldrop/Mierlo. Dit officiële tintje had te maken met het behalen van het Brabants Veiligheidslabel dat 31 mei uitgereikt is. Ook kondigden ze een verkeersborden ontwerpwedstrijd aan.

Alle kinderen mochten in de verkeersweek een bord ontwerpen en van het ontwerp van de schoolwinnaar zou een echt verkeersbord gemaakt worden. Na deze officiële opening was er tijd voor een toneelstukje door een aantal teamleden.

Dinsdag gingen de groepen 7 en 8 naar het DAF museum voor een stuk verkeerseducatie rondom voorrangsregels en een speurtocht in het museum. De groepen 5 en 6 konden op het parcours op het plein hun fietsvaardigheid laten zien.

Op woensdag was iedereen druk met het ontwerpen van zijn of haar verkeersbord. Donderdag gingen de groepen 5 en 6 naar het Dafmuseum voor informatie over de dode hoekspiegel en eveneens een speurtocht. ’s Middags was het schoolplein een verkeersplein geworden voor de fietsertjes en steppers van de groepen 1 t/m 4. Vooraf hadden de kleuters hun fietsen prachtig kunnen versieren.

De bovenbouw groepen hielden zich vandaag bezig met fietsreparaties onder leiding van een paar echte fietsenmakers. Al gauw bleek dat dit toch wel een echt vak is. Maar we hebben wel veel geleerd !

Vrijdag was alweer de laatste dag van de verkeersweek. ’s Middags gaf elke groep een presentatie op het toneel in de aula rondom het thema verkeer. Er was voor elk wat wils te zien: zang, dans, toneel , playback en een heuse quiz gemaakt door de leerlingen van groep 8. De leerkrachten van de onderbouw moesten het opnemen tegen de leerkrachten van de bovenbouw wat betreft hun verkeerskennis.

Na deze zinderende wedstrijd was het tijd voor de echte finale! Wie had het winnende verkeersbord ontworpen dat als een echt verkeersbord op het schoolplein zou komen hangen ?

Eerst werden de klassenwinnnaars bekend gemaakt en iedereen kreeg een prijsje. Maar de schoolwinnaar is : Yordie Zuidmeer uit groep 5. Hij ontwierp een blauw ‘je mag’ bord voor op het plein.

Het bord was al op het plein aangebracht en alle kinderen ouders en leerkrachten gingen mee naar buiten om de onthulling van het bord van dichtbij mee te maken. Yordie trok met één beweging de verpakking van het verkeersbord af en onder luid gejuich kwam het bord tevoorschijn: je mag (met een zachte bal) hier voetballen.

We kijken terug op een hele leerzame en leuke week. De kroon op het werk van de verkeerscommissie die bestaat uit leerkrachten en ouders is het behalen van het Brabants Veilligheidslabel waarmee de Regenboog laat zien dat het haar ernst is met de verkeersopvoeding.

Reactie Gemeente inspraak Openbare Ruimte Winkelcentrum

Reactie Gemeente inspraak Openbare Ruimte Winkelcentrum

Een aantal maanden geleden ontvingen we een kaart met de plannen van de gemeente voor het inrichten van de openbare ruimte rond het winkelcentrum. De plannen zijn besproken in het Wijkoverleg Coevering 2000 en resulteerde in een inspraak op een aantal punten.

Vandaag ontvingen we de reactie van de gemeente op alle inspraak op de inrichting van de openbare ruimte. Bij de reactie zat ook een kaart. Deze is helaas te groot om op dit moment op onze website te zetten.

Lees de inspraak van Wijkoverleg Coevering 2000
Lees de reactie van de gemeente

Beste redactie

Beste redactie

Met veel plezier lees ik elke keer ons wijkblad. Gelukkig zijn er mensen die zich inzetten voor de sfeer en gezelligheid in onze wijk, mensen die ons dichter bij elkaar proberen te brengen. |

Jammer genoeg is de Coevering niet altijd even mooi. Graag wil ik een probleem aan de orde stellen dat niet alleen mij maar ook anderen in de wijk bezig houd. De honden. En dan bedoel ik niet de hondendrollen die te pas en te onpas over de stoepen en paden slingeren (waar ik me trouwens ook gruwelijk aan erger, want IK word ervoor aangekeken terwijl mijn honden netjes in de uitlaatgebieden poepen).
Nee ik wil het graag hebben over slingerend voedsel. Met name bij de Dommel en aan de bosrand.

Het gebied bij de Dommel en de bosrand zijn losloopgebieden, maar het is niet altijd een pretje om daar je hond uit te laten. Er zijn namelijk mensen (flatbewoners) die zich de moeite niet willen nemen om hun etensresten even in de afvalbak te deponeren, maar gooien deze over de rand van hun balkon. Dit heeft tot gevolg dat de hele strook losloopgebied langs de flat een lopend buffet is voor honden.  “krijgen die beesjes ook wat lekkers” zou je denken. Maar niet iedere hondenbezitter is hier van gecharmeerd.

Niet alleen geeft het óns veel last (te dikke honden, diaree, enz…) maar ook voor de bewoners. Denk maar eens aan al die mensen die staan te schreeuwen omdat hun hond in een keer niet meer terugkomt. Of de honden die in de tuinen van de bewoners op de begane grond gaan schooien.

Ik zou het fijn vinden zoiets eens in het wijkblad gepubliceerd zou worden.
Niet om kwaad te spreken van, maar mischien dat mensen er zich wat meer bewust van worden.

Verder zou ik willen zeggen dat het een toppie blad is, en ga zo door!

Naam is bij de redactie bekend, het artikel wordt in het wijkblad van juni geplaatst.

OPROEP VOOR ORANJEFANS

Van de gemeente website

OPROEP VOOR ORANJEFANS

Over enkele weken is het WK Voetbal. Vele fans zijn ongetwijfeld van plan om hun huis of de straat oranje te versieren. Leuk natuurlijk, maar de versieringen kúnnen voor problemen zorgen bij het ophalen van het huisvuil. De voertuigen van inzamelaar CURE zijn vier meter hoog en de containers moeten ook nog geleegd kunnen worden. Om te voorkomen dat CURE moeite heeft met het inzamelen én dat uw versieringen kapot gaan, vragen wij u dan ook om vlaggetjes en dergelijke bij voorkeur niet over de weg te hangen. Wilt u toch vlaggen ophangen, dan graag op minimaal vijf meter hoogte.

WKJB-ROMMELMARKT

WKJB-ROMMELMARKT
WEER STEVIGE GIFT VOOR LEPROSARIUM HO VOLTA REGION GHANA

Na weer een jaar noeste arbeid in de periodieke WKJB-Rommelmarkt te hebben gestoken, kon het organiserende kwartet bestaande uit de dames Gerda Slegers-Hurkmans en Florien Tegelaers-Eijkemans en de heren Theo Slegers en Jan Paenen weer eens stevig in de buidel tasten voor de melaatsen van de St.Ceciliaparochie in het Ghanese Ho.

Evenals in het voorjaar van 2005 kon het kwartet weer een bedrag van eenduizend euro beschikbaar stellen aan de carnavalsliefdadigheidsactie “Carnaval Contra Melaatsheid” (Cacomela), die een bedrag van 10.000,= euro nastreeft voor medische benodigheden en de zorg voor een blijvende huisvesting voor ca vijfhonderd melaatse mannen, vrouwen en kinderen, die in genoemd melaatsenkamp aan de zorg van father Michael Akay zijn toevertrouwd.

De gift van duizend euro, die op dinsdag 21 maart j.1. op het rekeningnummer van Cacomela werd bijgeschreven had een staartje van vijftig euro; zijnde de opbrengst van het door Bouwgroep De Kok Heeze geschonken decor, dat werd gebruikt tijdens de succesvolle WKJB-Ouderenshows, die in 1986 van start gingen en in 2005 in de nevelen van de Geldropse geschiedenis zijn opgelost.

Een generaal Dank-U-Wel aan alle partijen, die samen de WKJB-Rommelmarkt periodiek tot leven brengen, zouden wij willen confronteren met hetgeen de Provinciaal Overste van de Sociëteit Afrikaanse Missien, pater Jos Pijpers, opmerkte in zijn brief van 27 februari j.l. als hij schrijft: “Bij mijn bezoek aan Ghana ben ik ook nog aan geweest bij het Leprosarium en ben blij U te kunnen melden, dat ik er gelukkige gezichten heb kunnen treffen !!”

Gelukkige mensen dus, die weer met een blije blik in de toekomst kunnen kijken en dit mede dank zij de onverstoorbare inzet van het Rommel-marktkwartet en allen, die de inzet van dit kwartet de steunende hand reiken.

Wilt U met de WKJB-rommelmarkt de weg naar het streefbedrag van tienduizend euro enigszins inkorten, dan kan dit het gehele jaar door via: Rabobank Geldrop en Heeze-Leende Rekeningnummer: 1597.00 930 t.n.v. Cacomela.

Met vriendelijke groet,

M v.d. Biggelaar
(Promotoractie Cacomela)

Noodlottig ongeval bij verkeerssluis

Update 24 mei nadat een getuige is gesproken

Noodlottig ongeval bij verkeerssluis

Op donderdag 4 mei j.l is een gehandicapte vrouw van 86 ongelukkig gevallen met haar invalidenwagentje in één van de verkeersluizen. Ze heeft mogelijk met de wiel de betonnen voet van een markeringspaaltje geraakt en vervolgens de macht over het voertuig verloren. Door de val brak ze haar heup en liep ze een zware hersenschudding op. Door verdere implicaties overleed de vrouw op 14 mei. Ten tijde van het ongeval werd het sluisje aangepast. Hierdoor stonden er een aantal markeringspaaltjes/hekken en was de stoep onbegaanbaar.

Volgens een getuige, die het ongeluk heeft zien gebeuren, kwam de vrouw door het sluisje heen en stuurde naar rechts. Direct daarna viel ze naar links en kreeg daarbij de invalidewagen over haar heen. Of ze mogelijk te scherp gestuurd heeft of met een wiel een wegmarkering heeft geraakt is onduidelijk. De getuige zag de wegmarkering in ieder geval niet bewegen. “Het gebeurde allemaal erg snel”. In ieder geval is duidelijk dat er geen verkeer op korte afstand van het sluisje reed. De getuige naderde de sluis en het slachtoffer van voren, maar was nog op ruime afstand. De betrokken invalidewagen was het type 3-wieler, met achter 2 wielen en voor één. Deze wagens staan bekend om een mindere stabiliteit.

De inwoners van de Coevering zijn tevreden met de aanpassingen van de sluisjes. Het is er een stuk veiliger door geworden is de mening. Fietsers hoeven niet meer achterom te kijken of er toevallig ook een auto, bus of vrachtwagen aankomt. Ook invaliden kunnen nu langs de sluisjes en hoeven niet meer over de hobbel. Voor de vrouw die betrokken was bij het noodlottig ongeluk van 4 mei kwamen de aanpassingen net te laat.

Op- en afritten verkeerd aangelegd
Volgens oud-wethouder van Bussel zouden de invaliden ook over de stoep moeten kunnen rijden. Maar dat is in de praktijk moeilijk tot onmogelijk. De op- en afritten zijn verkeerd aangelegd. Hierdoor durven veel invaliden ze niet te gebruiken. De op- en afritten zijn te steil aangelegd. Hierdoor moeten de invaliden met een redelijke snelheid de helling op. Vervolgens hebben ze te veel snelheid en rijden soms het gras in voordat ze de bocht hebben kunnen nemen.

De op- en afritten zijn hier en daar niet vlak. De wielen moeten eerst door de goot om vervolgens de hobbel van de oprit of het asfalt te nemen. Hierdoor kan de invalide wagen voorover kiepen.

Terwijl we foto’s aan het nemen waren van de werkzaamheden bij de verkeerssluizen liep er over de stoep een man met zijn vrouw in een rolstoel. Toen ze wilden oversteken bleef inderdaad de voorwielen in een kuil hangen. De vrouw viel bijna voorover uit de rolstoel.

Volgens Jan van Bussel heeft hij het probleem al verschillende keren aangekaard bij de gemeente. De op- en afritten zijn intussen meerdere malen opnieuw aangelegd. Maar nog steeds niet op de goede manier.

Van de website van DGG mei 2006

Wil Maasakkers is coördinerend wethouder voor het project verbetering woon- en leefomgeving

Omschrijving functie van coördinerende wethouder
De functie van coördinerend wethouder is in het leven geroepen om vooral voor de burger één aanspreekpunt te krijgen voor een aantal belangrijke projecten die portefeuille overstijgend zijn, interne coördinatie behoeven en gedurende een groot deel van de periode gaan lopen.

De coördinerende wethouder is de interne projectmanager van het project en is de vlag op het project naar buiten toe. Als projectmanager bewaakt (sturend, initiërend, duwend, trekkend) de coördinerende wethouder de voortgang van het project. De coördinerende wethouder schakelt hierbij zijn collega’s in (collegiaal bestuur) als het gaat om onderwerpen die op in de portefeuille van deze collega liggen. Binnen het college van Burgemeester en Wethouders wordt gewerkt volgens het principe van collegiaal bestuur waarbij indien nodig in tandems gewerkt wordt en wethouders elkaar informeren en ondersteunen.

Project woon- en leefomgeving
Wil Maasakkers gaat, als coördinerende wethouder, met alle wijken van Geldrop-Mierlo die hier aan mee willen werken een sociaal statuut afsluiten (initiëren) en coördineert dat dat wat in het statuut vastgelegd wordt, wordt uitgevoerd. Hij zal hiervoor de wijken bezoeken en een netwerk (wijkoverleg) in de wijken opzetten.

Het sociaal statuut met de wijk is de overeenkomst tussen de gemeente en de betreffende wijk waarin wordt vastgelegd hoe de gemeente en de wijk gezamenlijk het woon- en leefmilieu, in de breedste zin van het woord (veiligheid, inrichting, leefbaarheid, etc), in de wijk gaan verbeteren.