Fietskeuring 2006

Fietskeuring 2006

Op Dinsdag 18 april was de jaarlijkse fietskeuring voor de groepen 7 en 8 van de basis scholen. Normaal gesproken word het bij de brandweerkazerne gehouden, maar deze is afgebroken voor nieuwbouw. Hierdoor was er uitgeweken naar de evenementenplein voor de Dreef.. Naast de keuring werd er aan de leerlingen geleerd hoe groot de dode hoek van een vrachtwagen is. Daarvoor waren speciale militaire voertuigen aanwezig van de landmacht en zelfs de veegwagen van de gemeente. Deze veegwagen is vrij speciaal. De bestuurder zit namelijk aan de rechterkant. Na de keuring werden de kinderen op een ijsje getrakteerd.

Als fotograaf zie verschillende fietsen voorbij komen. Gelukkig konden de meeste fietsen worden goedgekeurd, bij bepaalde gevallen was het een kleinigheidje wat verholpen moest worden. Maar er waren ook fietsen bij waarvan de kinderen zelf al wisten dat deze afgekeurd zou worden. Je begrijpt de ouders dan niet; waarom sturen ze hun kind met een fiets die niet in orde is naar de keuring. Het was in ieder geval een leerzame dag voor de kinderen.

Bekijk alle foto’s.

Foto Cor / Cor v Dee

Wijkbrigadier Ed Loffeld in het gips

Wijkbrigadier Ed Loffeld in het gips

Onze wijkbrigadier Ed Loffeld zit op dit moment met zijn voet in het gips thuis. Hij zal doordoor de komende tijd niet in onze wijk actief zijn. U kunt tijdens het ziekteverlof van Ed altijd contact opnemen met het bureau via 0900-8844.

Ed, van harte beterschap.

Dit artikel uit het Eindhovens Dagblad willen we u niet onthouden. Het is tenslotte goed nieuws voor al diegenen die niet zitten te wachten om een drukke weg ten oosten van de Coevering

’Ruit’ rond Eindhoven op de tocht
Door JULES HEZEMANS

EINDHOVEN – Eindhoven zet de aanleg van de omstreden nieuwe autoweg aan de oostkant van Eindhoven, Nuenen en Geldrop op losse schroeven. Het nieuwe gemeentebestuur van Eind-hoven wil afzien van het huidige plan voor de weg.

Dat bleek gistermiddag bij de presentatie van de plannen van de coalitie van PvdA, CDA en SP. De coalitie wil de vijftig miljoen euro die minister Peijs (Verkeer) voor het wegenproject had toegezegd, gebruiken voor een pakket kleinere verkeersmaatregelen. Dat moet ertoe leiden dat het verkeer voor 2010 beter kan doorstromen. Daarna zou bekeken moeten worden of de nieuwe weg nog nodig is.
Het regiobestuur SRE nam vorig jaar juni na lange en felle discussies het besluit om de weg aan te leggen. Eindhoven moet een nieuw voorstel bij het SRE indienen als de stad aan dat besluit wil morrelen. Binnen het samenwerkingsverband van 21 gemeenten is waarschijnlijk een meerderheid daar wel voor te porren.

Eindhoven heeft bijna een kwart van de zetels, en vooral Laarbeek, Nuenen en Geldrop zijn nog altijd felle tegenstanders van de weg. Het nut ervan is volgens hen niet bewezen. De weg gaat ten koste van veel natuur en komt bovendien vlakbij woonwijken te liggen. En bovendien was de financiering onzeker. Het hele project zou 410 miljoen euro kosten, inclusief een 500 meter lange brug over de Dommel bij Nuenen. De 50 miljoen van Peijs was het enige geld dat al was toegezegd.

Eindhoven gaat nog onderzoeken of het geld van Peijs inderdaad besteed mag worden aan andere maatregelen dan een nieuwe weg. De nieuwe Eindhovense coalitie wil daarnaast dat de verkeerswethouder van Eindhoven ook bij het SRE de portefeuille verkeer en vervoer krijgt.

Veilig pinnen bij AH

Veilig pinnen bij AH

Sinds een paar weken kunt u veilig pinnen bij Albert Heijn. Er staat een kleine pinautomaat van de PostBank in de winkel. U kunt geen extra geld meer pinnen aan de kassa, maar na het betalen dit bedrag zelf pinnen. Door deze nieuwe geldautomaat kunt u op drie plaatsen geld pinnen.

DIVERSE VERKEERSACTIES IN GEMEENTE

Van de gemeente website met foto’s van Foto Cor

DIVERSE VERKEERSACTIES IN GEMEENTE

De komende twee weken worden er in de gemeente verschillende verkeersacties gehouden voor de hoogste klassen van de basisschool. Het gaat om acties in het kader van het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL), een project dat is bedoeld om de verkeersveiligheid van leerlingen te vergroten. Een van de acties is een fietskeuring in Geldrop op dinsdag 18 april. Tegelijkertijd vind een actie plaats over de Dode Hoek bij vrachtwagens. Bovendien nemen de leerlingen van groep 7 deel aan een theorie- en een praktijk verkeersexamen.

Het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL) is een parapluproject waarbij scholen zich, samen met de gemeente, politie en andere verkeersveiligheidsinstanties, inzetten voor de verkeersveiligheid van hun leerlingen. Zo krijgt het verkeersonderwijs een impuls en is er extra aandacht voor veilige schoolroutes en een veilige schoolomgeving. Als een school voldoet aan een aantal criteria en heeft bewezen zich daadwerkelijk in te zetten voor de verkeersveiligheid, wordt het BVL toegekend. Negen scholen hebben het label intussen al gehaald.
Ook de ouders van de leerlingen worden zoveel mogelijk bij het project betrokken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat hun verkeersgedrag, vooral bij het halen en brengen van de kinderen, een belangrijke rol speelt bij de verkeersveiligheid rondom de scholen.

DIVERSE ACTIES
Ter bevordering van de verkeersveiligheid van de leerlingen, worden in Geldrop de jaarlijkse fietskeuringen gehouden. Dit gebeurt op dinsdag 18 april aanstaande, in samenwerking met de politie, brandweer, 3VO, de Fietsersbond en de Geldropse fietsenhandelaren. De keuringen zijn bedoeld voor alle leerlingen van de groepen 7 en 8 en worden uitgevoerd op het Evenemententerrein in de Coevering.

Tegelijkertijd met de keuringen wordt er een actie gehouden over de zogenaamde ‘dode hoek’ bij vrachtwagens. Er worden hiervoor een aantal legertrucks opgesteld op het Evenemententerrein. De kinderen zullen zelf kunnen ervaren hoe moeilijk het is om vanuit een vrachtwagen fietsers goed in de gaten te houden. Zij krijgen tevens uitleg hoe zij zich als fietser het beste kunnen gedragen in de nabijheid van vrachtwagens.

VERKEERSEXAMENS
In het kader van het BVL-project wordt op donderdag 20 april aanstaande op alle scholen in de gemeente het theoretisch verkeersexamen afgenomen. De week daarna vindt het praktisch verkeersexamen plaats, op dinsdag 25 april in Mierlo en op woensdag 26 en 27 april in Geldrop.
Om aan het praktijkexamen deel te mogen nemen, moet een leerling geslaagd zijn voor het theorie-examen. Bovendien moet zijn of haar fiets zijn goedgekeurd. Ouders/verzorgers wordt dan ook vooraf uitdrukkelijk verzocht om de fiets van hun kind te controleren en eventuele gebreken te repareren.

Camera test

Camera test

Een goede fotograaf heeft meerdere camera’s. Met dat idee in mijn hoofd heb ik een camera geleend van Foto Cor. Gewoon om eens te kijken hoe een digitale spiegelreflex bevalt. En Foto Cor pakte gewoon de volgende camera in zijn verzameling om zijn eigen werk te kunnen doen.

Terwijl Foto Cor alleen maar digitale spiegelreflexen heeft, heb ik een meer simpele camera met een vaste lens. Heb je geen last van stof op je beeldchip maar de kwaliteit van de foto’s is ook iets minder. Dat lees je tenminste in alle testen.

Vandaag dus een test. Eerst thuis dezelfde plaatjes schieten met beide camera’s. Daarna de foto’s langs elkaar gelegd op de PC. Inderdaad maakt de spiegelreflex betere foto’s, scherper en zonder al te veel ruis. Niet dat u dat merkt op onze website. Dat denken wij tenminste.

Foto Cor en ik wisselen elkaar regelmatig af bij het maken van foto’s in onze wijk. U kunt eenvoudig zien wie de foto gemaakt hebt. Bij mij staat rechts langs de foto bij cameramake: Minolta (A1). Bij Foto Cor staat er Olympus (E1/E300/E500). Behalve dan bij de onderstaande foto-series die door mij gemaakt zijn op Cor zijn Olympus E500. Veel kijkplezier.

Opbouw St. Cyr
Renovatie Roelantlaan

Loos alarm

Loos alarm

Het was gelukkig loos alarm op de vroege goede vrijdag. De brandweer nam in ieder geval geen risico en kwam met twee wagens naar het winkelcentrum waar het brandalarm stevig aan het loeien was. Gelukkig bleek even later dat een defecte brandmelder bij Albert Heijn het alarm had doen afgaan.

Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was liep e.e.a. niet helemaal gesmeerd. De sleutel van het winkelcentrum hangt in een kluisje in een brandweerwagen. De brandweercentrale moet het kluisje van afstand vrijgeven. Dan pas kunnen de brandweerlieden bij de sleutel. Helaas wilde het kluisje zich niet van afstand laten openen. Beveiligingsbedrijf van Egdom werd opgebeld om een sleutel te brengen. Maar dat duurde ruim 20 minuten omdat de wagen van van Egdom in Helmond was. Als het nodig was geweest had de brandweer zich wel een toegang geforceerd. Gelukkig was dat nu niet nodig. Op nog een grote brand in de Coevering zit niemand te wachten. 

Parkeerterrein Winkelcentrum

Parkeerterrein Winkelcentrum

Het is u vast opgevallen dat het parkeerterrein bij de Albert Heijn een grote zandvlakte is. Voor veel bewoners van Coevering West was het de laatste tijd moeilijk om het winkelcentrum te bereiken. Niet alleen het parkeerterrein was onbereikbaar. Ook de stoepen en fietspaden waren opgebroken. Intussen is het fietspad weer in ere hersteld.

Het Wijkoverleg Coevering 2000 heeft een brief gestuurd naar het College van B&W met de vraag om het parkeerterrein tijdelijk weer te bestraten. Het duurt waarschijnlijk nog een ruim een half jaar voordat met de verbouwing van het winkelcentrum wordt begonnen. Daarom de vraag voor tijdelijke bestrating.

Ook de winkeliers van het winkelcentrum zijn in gesprek met de gemeente over het zelfde onderwerp. Een goede parkeervoorziening is uitermate belangrijk voor het winkelcentrum.

Lees hier de brief van het Wijkoverleg

Strabrecht onderzoekt waterproblemen Geldrop en Mierlo

Van de site van Omroep Brabant

Strabrecht onderzoekt waterproblemen Geldrop en Mierlo

GELDROP – VMBO-leerlingen van het Strabrecht College in Geldrop werken in opdracht van de gemeente aan een onderzoek naar de waterproblemen in Geldrop en Mierlo.

Tijdens de aardrijkskundeles houden de leerlingen zich bezig met vraagstukken rond bijvoorbeeld te hoge grondwaterstand of de afvoer van het rioolwater. Voor deze opdracht hebben de leerlingen speciale adviesbureaus gevormd.

Eind mei, tijdens de Week van het Water, presenteren ze hun aanbevelingen aan de gemeente. Die neemt de conclusies op in het gemeentelijke waterplan.

BEHEERSVISIE DOMMELDAL GELDROP GEREED VOOR INZAGE

Van de gemeente website

BEHEERSVISIE DOMMELDAL GELDROP GEREED VOOR INZAGE

Vanaf woensdag 12 april kunt u de beheersvisie Dommeldal 4 weken inzien in het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Hofstraat 4 in Geldrop. De beheersvisie is vastgelegd voor 6 jaar.Vanaf 1996 is de Kleine Dommel in Geldrop voor een groot gedeelte teruggebracht in oorspronkelijke staat. Hierna is ook het Dommeldal omgeving Akert ingericht. Het is nu aan de gemeente om de ingezette ontwikkeling verder uit te zetten in een op natuur- en belevingswaarden gericht beheer. In de beheersvisie zijn alle werkzaamheden opgenomen waarmee het Dommeldal verder kan worden opgewaardeerd. Voorwaarden hiervoor is dat de natuur- en landschappelijke waarden voorop staan en dat ze moeten aansluiten bij de huidige recreatieve functies en inrichting van het gebied.

<!–
// Account ID : 277899
// Website URL: http://www.geldrop-mierlo.nl
// Copyright (C) 2002-2006 OneStat.com All Rights Reserved
function OneStat_Pageview()
{
var d=document;
var sid=”277899″;
var CONTENTSECTION=””;
var osp_URL=d.URL;
var osp_Title=d.title;
var t=new Date();
var p=”http”+(d.URL.indexOf(‘https:’)==0?’s’:”)+”://stat.onestat.com/stat.aspx?tagver=2&sid=”+sid;
p+=”&url=”+escape(osp_URL);
p+=”&ti=”+escape(osp_Title);
p+=”§ion=”+escape(CONTENTSECTION);
p+=”&rf=”+escape(parent==self?document.referrer:top.document.referrer);
p+=”&tz=”+escape(t.getTimezoneOffset());
p+=”&ch=”+escape(t.getHours());
p+=”&js=1″;
p+=”&ul=”+escape(navigator.appName==”Netscape”?navigator.language:navigator.userLanguage);
if(osp_URL!=d.URL) p+=”&ol=”+escape(d.URL);
if(typeof(screen)==”object”){
p+=”&sr=”+screen.width+”x”+screen.height;p+=”&cd=”+screen.colorDepth;
p+=”&jo=”+(navigator.javaEnabled()?”Yes”:”No”);
}
d.write(‘‘);
}

OneStat_Pageview();
//–>


OneStat.com Web Analytics