LEERLINGEN VAN HET STRABRECHT COLLEGE GAAN ZWERFAFVAL INZAMELEN

Van de gemeente website

LEERLINGEN VAN HET STRABRECHT COLLEGE GAAN ZWERFAFVAL INZAMELEN

Het Strabrecht College is dit jaar weer gestart met het zwerfafvalproject ‘Zwerf je mee?’. Het project is bedoeld om de leerlingen meer bewust te maken van het zwerfafvalprobleem. In samenwerking met de gemeente en de Milieudienst Regio Eindhoven is een lespakket ontwikkeld voor de tweedejaars leerlingen. Als onderdeel van het project gaan de leerlingen ook zelf zwerfafval ophalen in Geldrop, voornamelijk in de omgeving van het Strabrecht College.

Zwerfafval staat in de top drie van ergernissen van de Nederlandse bevolking. Zwerfafval maakt onze woon- en leefomgeving lelijk, maar het vervuilt ook de bodem, het grondwater, sloten en plassen. Het kost de Nederlandse samenleving jaarlijks 250 miljoen euro om de vele tonnen zwerfafval die in de natuur en op de openbare weg terechtkomen op te ruimen. In verschillende wijken hebben burgers ook zelf het initiatief genomen tot schoonmaakacties, om zo te zorgen voor een schone buurt. Maar schoonmaken alleen is niet genoeg om onze woon- en leefomgeving netjes te houden. Er zal iets moeten veranderen in onze mentaliteit, anders keert het zwerfafval steeds weer terug.

ZWERFAFVALPROJECT STRABRECHT COLLEGE
De tweedejaars leerlingen van het Strabrecht college volgen dit jaar weer het project ‘Zwerf je mee?’. In het kader van dit project gaan de leerlingen in de periode van 24 tot en met 28 april in de omgeving van het Strabrecht college zelf zwerfafval inzamelen. Als het in deze week slecht weer is, wordt de actie verzet naar de week van 8 t/m 12 mei. De leerlingen moeten turven wat er wordt gevonden, wat vervolgens in de lessen wordt besproken. Ook maken de leerlingen een opstel of een poster over het thema. Voor de beste werkstukken wordt door de gemeente een prijs beschikbaar gesteld. In het kader van het zwerfafvalproject is in de bibliotheken van Geldrop en Mierlo een tentoonstelling opgezet, waarin de diverse aspecten van zwerfafval worden belicht. Deze tentoonstelling is ontwikkeld door het Milieu Educatie Centrum Eindhoven.