Buienradar

Buienradar

Ook zin in een wandeling. Maar je wilt niet verrast worden op een pittige regenbui. Kijk dan op de buienradar. Die geeft duidelijk aan wat er nog aan regen te wachten staat. U kunt de buienradar ook vinden op onze startpagina. Altijd handig.

Op onze startpagina (www.wijkbladcoevering.nl) vindt u nog veel meer handige links.

Alle hekken weg

Alle hekken weg

Sinds een paar dagen zijn alle hekken om de nieuwbouw van fase 1 van St. Cyr weg. De laatste bewoners beginnen aan het inrichten van hun nieuwe woning. Binnenkort gaat begonnen worden aan fase 2. Daarmee wordt het gebied tegen het Raamveld gebouwd.

Huisartspraktijken Zuidoost Brabant op

P E R S B E R I C H T

Huisartspraktijken Zuidoost Brabant op 
officiële feestdagen in mei en juni gesloten

Voor spoedeisende hulp zijn huisartsenposten bereikbaar

Eindhoven/Helmond/Geldrop – Op een drietal officiële feestdagen in mei en juni zijn alle huisartspraktijken in de regio Zuidoost Brabant gesloten. Het gaat om Bevrijdingsdag op vrijdag 5 mei, Hemelvaartsdag op donderdag 25 mei en  Tweede Pinksterdag op maandag 5 juni.

Patiënten kunnen die dagen voor spoedeisende medische hulp terecht bij een van de drie huisartsenposten van de CHP Zuidoost Brabant, in Eindhoven, Helmond en Geldrop. Bezoek aan een huisartsenpost kan alleen na telefonische afspraak via nummer 0900 – 8861. Herhalingsrecepten kan men het best bij de eigen huisarts aanvragen op de dagen voor en na genoemde data.

De huisartsenposten van CHP Zuidoost-Brabant zijn gevestigd op de volgende adressen: Huisartsenpost Eindhoven, Ds. Th. Fliednerstraat 1, Eindhoven (op het terrein van Máxima Medisch Centrum), Huisartsenpost Helmond, Wesselmanlaan 25, Helmond (in het Elkerliek ziekenhuis), Huisartsenpost Geldrop,  Bogardeind 2 (op het terrein van het St. Annaziekenhuis).

Nieuwe coalitie en nieuw college in Geldrop-Mierlo

-PERSBERICHT-

Nieuwe coalitie en nieuw college in Geldrop-Mierlo

Gisteren zijn de fracties van DGG, PvdA/GL, CDA en DPM het eens geworden over programma voor de raadsperiode 2006-2010. De fracties zijn van mening dat het voorliggende programma in deze raadsperiode gehanteerd moet worden als raadsprogramma. Zij stellen de raad dan ook voor dit coalitieprogramma aan te nemen als raadsprogramma voor de periode 2006-2010. Het programma geeft op een aantal aspecten een nieuwe richting aan het beleid in Geldrop-Mierlo.

Het thema van het programma is “niet alleen halen maar ook brengen”. Deze titel geeft de intentie weer dat het in het bestuur van Geldrop-Mierlo de komende jaren sprake moet zijn van een tweerichtingsverkeer. Dit geldt zowel tussen de raad en de burgers als tussen het college en de raad als tussen de ambtenaren en de burgers, kortom dit principe moet in alle geledingen en aspecten van het openbaar bestuur in de gemeente doorklinken. Dit betekent dat altijd iets van elkaar verwacht wordt, als je iets komt halen is het van zelfsprekend dat je ook wat komt brengen.

Het programma bestaat uit acht thema’s te weten 1. Financiën, 2. Woonomgeving, 3. Kunst cultuur sport en verenigingsleven, 4. Economie en bedrijvigheid, 5. Zorg en inkomen, 6. Ruimtelijke plannen verkeer en volkshuisvesting, 7. Onderwijs, en 8. Gemeentelijk ondernemerschap.

Op basis van het manifest en het coalitieprogramma is een college samengesteld. In het college hebben zitting  R. Donders (burgemeester), W. Maasakkers (DGG), W. Vissers (PvdA/GL), B. van de Tillaar (CDA) en R. Hoekman (DPM).  De portefeuilles zijn als volgt verdeeld:

  • W. Maasakkers, Openbare werken en Milieu,
  • W. Vissers, Ruimtelijke Ordening inclusief volkshuisvesting en reconstructie,
  • B. van de Tillaar, Sociale Zaken onderdeel WVG / Welzijn en WMO / Financiën,
  • R. Hoekman, Economische zaken + Sociale Zaken onderdeel WWB + Onderwijs + Toerisme + Grondbedrijf,
  • R. Donders, Politie + Brandweer + Algemene en Bestuurlijke aangelegenheden + Huisvesting + Voorlichting, Personeel en Organisatie+ Informatiebeleid en Automatisering +Integrale veiligheid + Handhaving.

Lees het manifest
Lees het coalitieprogramma 2006

Lees verder

Oude coalitie weer aan de slag

Wij zijn natuurlijk reuze benieuwd naar het coalitieprogramma van DGG, CDA, PvdA/GroenLinks en DPM. Volgens een eerder persbericht komt er een manifest en 8 programma’s. Duidelijke programma’s en duidelijke keuzes meldde Frans Stravers op 2 april. Dat houden we wel van in de Coevering. We zullen deze 8 programma’s boven ons bed hangen en de politiek herinneren aan de afspraken mochten ze ooit gaan afwijken van hun beloftes. Zo snel we meer informatie hebben krijgt u dat van ons.

Uit het Eindhovens Dagblad

Oude coalitie weer aan de slag
Door VANDA VAN DER KOOI

GELDROP – Als laatste gemeente in de regio heeft nu ook Geldrop-Mierlo de coalitie rond. Na zeven weken van besloten vergaderingen zijn DGG, PvdA/GroenLinks, CDA en Dorpspartij Mierlo eruit. De leider van de formatie, DGG-lijsttrekker Frans Stravers, wilde gisteravond echter nog niet reageren op vragen hierover. De lange duur van de onderhandelingen is opmerkelijk, daar de vier partijen de afgelopen twee jaar ook al een coalitie vormden en het grootste deel van hun oude coalitieprogramma nog niet hebben uitgevoerd. Eerder gaf Stravers aan dat de formatie veel tijd kostte omdat de partijen een uitgebreid programma schrijven over de koers van de nog jonge gemeente.

Geldrop-Mierlo krijgt één nieuwe wethouder, Mierlonaar Wim Vissers, voorheen fractieleider van de PvdA/GroenLinks. Wil Maasakkers van DGG, Bas van den Tillaar van het CDA en Renée Hoekman van de Dorpspartij Mierlo blijven aan als wethouder.

Vóór Vissers had het college van B en W ook al een wethouder van PvdA/GroenLinks: Laurent Sommer. Hij kwam uit Geldrop. Nu krijgt de fusiegemeente drie wethouders uit Mierlo en nog maar één wethouder uit het grotere Geldrop: Maasakkers.

De coalitie is woensdagavond laat beklonken. Formateur en DGG-lijsttrekker Stravers wilde dit toen echter niet formeel tegenover deze krant bevestigen, omdat hij eerst alle raadsleden wilde informeren. Dit deed hij woensdagavond laat nog via e-mail. Ook gisteren wilde hij echter nog geen informatie aan de pers verstrekken, over de plannen van de nieuwe coalitie bijvoorbeeld of over de portefeuilleverdeling van de wethouders. „Daar hebben we afspraken over gemaakt. Dat anderen die afspraak schenden en al informatie geven over het nieuwe college, daar heb ik niks mee te maken“, aldus Stravers. „Ik houd me wel aan de afspraak.“ Hij gaf aan dat hij verwachtte vandaag met een verklaring te kunnen komen over de nieuwe coalitie en de beleidsplannen.

Fietsexamen weer achter de rug

Fietsexamen weer achter de rug

Het was een spannende dag voor veel scholieren. Het fietsexamen stond op het programma.

Niet iedereen had zich goed voorbereid. Een negental scholieren mocht weer naar huis vanwege technische mankementen aan de fiets. Zeven andere kinderen zijn gezakt voor het examen. De rest slaagde met vlag en wimpel. Twee kinderen hadden zelfs helemaal geen fouten gemaakt.

Bekijk alle foto’s

Verkeersweek op basisschool de Regenboog.

Verkeersweek op basisschool de Regenboog.

In het kader van het BVL-project (Brabants Veiligheids Label) organiseert onze school in de week van maandag 15 t/m vrijdag 19 mei een verkeersweek om de verkeerseducatie een impuls te geven. Bij de opening zullen de wijkagent de heer Ed Loffeld en de gemeentelijke coördinator mevrouw Gerda van Apeldoorn aanwezig zijn.

Enkele activiteiten die op het programma staan zijn:
– het ontwerpen van een verkeersbord;
  er wordt ook een echt verkeersbord gemaakt.
– fotospeurtocht,
– bezoek DAF-museum,
– een fietsvaardigheidstest,
– fiets versieren,
-fietsreparaties
-het inrichten van een verkeersplein.

De BVL-commissie heeft onlangs besloten om aan onze school het BVL-label toe te kennen. De Regenboog laat daarmee zien dat het de school ernst is met de verkeersveiligheid.