Buienradar

Buienradar

Ook zin in een wandeling. Maar je wilt niet verrast worden op een pittige regenbui. Kijk dan op de buienradar. Die geeft duidelijk aan wat er nog aan regen te wachten staat. U kunt de buienradar ook vinden op onze startpagina. Altijd handig.

Op onze startpagina (www.wijkbladcoevering.nl) vindt u nog veel meer handige links.

Alle hekken weg

Alle hekken weg

Sinds een paar dagen zijn alle hekken om de nieuwbouw van fase 1 van St. Cyr weg. De laatste bewoners beginnen aan het inrichten van hun nieuwe woning. Binnenkort gaat begonnen worden aan fase 2. Daarmee wordt het gebied tegen het Raamveld gebouwd.

Huisartspraktijken Zuidoost Brabant op

P E R S B E R I C H T

Huisartspraktijken Zuidoost Brabant op 
officiële feestdagen in mei en juni gesloten

Voor spoedeisende hulp zijn huisartsenposten bereikbaar

Eindhoven/Helmond/Geldrop – Op een drietal officiële feestdagen in mei en juni zijn alle huisartspraktijken in de regio Zuidoost Brabant gesloten. Het gaat om Bevrijdingsdag op vrijdag 5 mei, Hemelvaartsdag op donderdag 25 mei en  Tweede Pinksterdag op maandag 5 juni.

Patiënten kunnen die dagen voor spoedeisende medische hulp terecht bij een van de drie huisartsenposten van de CHP Zuidoost Brabant, in Eindhoven, Helmond en Geldrop. Bezoek aan een huisartsenpost kan alleen na telefonische afspraak via nummer 0900 – 8861. Herhalingsrecepten kan men het best bij de eigen huisarts aanvragen op de dagen voor en na genoemde data.

De huisartsenposten van CHP Zuidoost-Brabant zijn gevestigd op de volgende adressen: Huisartsenpost Eindhoven, Ds. Th. Fliednerstraat 1, Eindhoven (op het terrein van Máxima Medisch Centrum), Huisartsenpost Helmond, Wesselmanlaan 25, Helmond (in het Elkerliek ziekenhuis), Huisartsenpost Geldrop,  Bogardeind 2 (op het terrein van het St. Annaziekenhuis).

Nieuwe coalitie en nieuw college in Geldrop-Mierlo

-PERSBERICHT-

Nieuwe coalitie en nieuw college in Geldrop-Mierlo

Gisteren zijn de fracties van DGG, PvdA/GL, CDA en DPM het eens geworden over programma voor de raadsperiode 2006-2010. De fracties zijn van mening dat het voorliggende programma in deze raadsperiode gehanteerd moet worden als raadsprogramma. Zij stellen de raad dan ook voor dit coalitieprogramma aan te nemen als raadsprogramma voor de periode 2006-2010. Het programma geeft op een aantal aspecten een nieuwe richting aan het beleid in Geldrop-Mierlo.

Het thema van het programma is “niet alleen halen maar ook brengen”. Deze titel geeft de intentie weer dat het in het bestuur van Geldrop-Mierlo de komende jaren sprake moet zijn van een tweerichtingsverkeer. Dit geldt zowel tussen de raad en de burgers als tussen het college en de raad als tussen de ambtenaren en de burgers, kortom dit principe moet in alle geledingen en aspecten van het openbaar bestuur in de gemeente doorklinken. Dit betekent dat altijd iets van elkaar verwacht wordt, als je iets komt halen is het van zelfsprekend dat je ook wat komt brengen.

Het programma bestaat uit acht thema’s te weten 1. Financiën, 2. Woonomgeving, 3. Kunst cultuur sport en verenigingsleven, 4. Economie en bedrijvigheid, 5. Zorg en inkomen, 6. Ruimtelijke plannen verkeer en volkshuisvesting, 7. Onderwijs, en 8. Gemeentelijk ondernemerschap.

Op basis van het manifest en het coalitieprogramma is een college samengesteld. In het college hebben zitting  R. Donders (burgemeester), W. Maasakkers (DGG), W. Vissers (PvdA/GL), B. van de Tillaar (CDA) en R. Hoekman (DPM).  De portefeuilles zijn als volgt verdeeld:

  • W. Maasakkers, Openbare werken en Milieu,
  • W. Vissers, Ruimtelijke Ordening inclusief volkshuisvesting en reconstructie,
  • B. van de Tillaar, Sociale Zaken onderdeel WVG / Welzijn en WMO / Financiën,
  • R. Hoekman, Economische zaken + Sociale Zaken onderdeel WWB + Onderwijs + Toerisme + Grondbedrijf,
  • R. Donders, Politie + Brandweer + Algemene en Bestuurlijke aangelegenheden + Huisvesting + Voorlichting, Personeel en Organisatie+ Informatiebeleid en Automatisering +Integrale veiligheid + Handhaving.

Lees het manifest
Lees het coalitieprogramma 2006

Lees verder

Oude coalitie weer aan de slag

Wij zijn natuurlijk reuze benieuwd naar het coalitieprogramma van DGG, CDA, PvdA/GroenLinks en DPM. Volgens een eerder persbericht komt er een manifest en 8 programma’s. Duidelijke programma’s en duidelijke keuzes meldde Frans Stravers op 2 april. Dat houden we wel van in de Coevering. We zullen deze 8 programma’s boven ons bed hangen en de politiek herinneren aan de afspraken mochten ze ooit gaan afwijken van hun beloftes. Zo snel we meer informatie hebben krijgt u dat van ons.

Uit het Eindhovens Dagblad

Oude coalitie weer aan de slag
Door VANDA VAN DER KOOI

GELDROP – Als laatste gemeente in de regio heeft nu ook Geldrop-Mierlo de coalitie rond. Na zeven weken van besloten vergaderingen zijn DGG, PvdA/GroenLinks, CDA en Dorpspartij Mierlo eruit. De leider van de formatie, DGG-lijsttrekker Frans Stravers, wilde gisteravond echter nog niet reageren op vragen hierover. De lange duur van de onderhandelingen is opmerkelijk, daar de vier partijen de afgelopen twee jaar ook al een coalitie vormden en het grootste deel van hun oude coalitieprogramma nog niet hebben uitgevoerd. Eerder gaf Stravers aan dat de formatie veel tijd kostte omdat de partijen een uitgebreid programma schrijven over de koers van de nog jonge gemeente.

Geldrop-Mierlo krijgt één nieuwe wethouder, Mierlonaar Wim Vissers, voorheen fractieleider van de PvdA/GroenLinks. Wil Maasakkers van DGG, Bas van den Tillaar van het CDA en Renée Hoekman van de Dorpspartij Mierlo blijven aan als wethouder.

Vóór Vissers had het college van B en W ook al een wethouder van PvdA/GroenLinks: Laurent Sommer. Hij kwam uit Geldrop. Nu krijgt de fusiegemeente drie wethouders uit Mierlo en nog maar één wethouder uit het grotere Geldrop: Maasakkers.

De coalitie is woensdagavond laat beklonken. Formateur en DGG-lijsttrekker Stravers wilde dit toen echter niet formeel tegenover deze krant bevestigen, omdat hij eerst alle raadsleden wilde informeren. Dit deed hij woensdagavond laat nog via e-mail. Ook gisteren wilde hij echter nog geen informatie aan de pers verstrekken, over de plannen van de nieuwe coalitie bijvoorbeeld of over de portefeuilleverdeling van de wethouders. „Daar hebben we afspraken over gemaakt. Dat anderen die afspraak schenden en al informatie geven over het nieuwe college, daar heb ik niks mee te maken“, aldus Stravers. „Ik houd me wel aan de afspraak.“ Hij gaf aan dat hij verwachtte vandaag met een verklaring te kunnen komen over de nieuwe coalitie en de beleidsplannen.

Fietsexamen weer achter de rug

Fietsexamen weer achter de rug

Het was een spannende dag voor veel scholieren. Het fietsexamen stond op het programma.

Niet iedereen had zich goed voorbereid. Een negental scholieren mocht weer naar huis vanwege technische mankementen aan de fiets. Zeven andere kinderen zijn gezakt voor het examen. De rest slaagde met vlag en wimpel. Twee kinderen hadden zelfs helemaal geen fouten gemaakt.

Bekijk alle foto’s

Verkeersweek op basisschool de Regenboog.

Verkeersweek op basisschool de Regenboog.

In het kader van het BVL-project (Brabants Veiligheids Label) organiseert onze school in de week van maandag 15 t/m vrijdag 19 mei een verkeersweek om de verkeerseducatie een impuls te geven. Bij de opening zullen de wijkagent de heer Ed Loffeld en de gemeentelijke coördinator mevrouw Gerda van Apeldoorn aanwezig zijn.

Enkele activiteiten die op het programma staan zijn:
– het ontwerpen van een verkeersbord;
  er wordt ook een echt verkeersbord gemaakt.
– fotospeurtocht,
– bezoek DAF-museum,
– een fietsvaardigheidstest,
– fiets versieren,
-fietsreparaties
-het inrichten van een verkeersplein.

De BVL-commissie heeft onlangs besloten om aan onze school het BVL-label toe te kennen. De Regenboog laat daarmee zien dat het de school ernst is met de verkeersveiligheid.

LEERLINGEN VAN HET STRABRECHT COLLEGE GAAN ZWERFAFVAL INZAMELEN

Van de gemeente website

LEERLINGEN VAN HET STRABRECHT COLLEGE GAAN ZWERFAFVAL INZAMELEN

Het Strabrecht College is dit jaar weer gestart met het zwerfafvalproject ‘Zwerf je mee?’. Het project is bedoeld om de leerlingen meer bewust te maken van het zwerfafvalprobleem. In samenwerking met de gemeente en de Milieudienst Regio Eindhoven is een lespakket ontwikkeld voor de tweedejaars leerlingen. Als onderdeel van het project gaan de leerlingen ook zelf zwerfafval ophalen in Geldrop, voornamelijk in de omgeving van het Strabrecht College.

Zwerfafval staat in de top drie van ergernissen van de Nederlandse bevolking. Zwerfafval maakt onze woon- en leefomgeving lelijk, maar het vervuilt ook de bodem, het grondwater, sloten en plassen. Het kost de Nederlandse samenleving jaarlijks 250 miljoen euro om de vele tonnen zwerfafval die in de natuur en op de openbare weg terechtkomen op te ruimen. In verschillende wijken hebben burgers ook zelf het initiatief genomen tot schoonmaakacties, om zo te zorgen voor een schone buurt. Maar schoonmaken alleen is niet genoeg om onze woon- en leefomgeving netjes te houden. Er zal iets moeten veranderen in onze mentaliteit, anders keert het zwerfafval steeds weer terug.

ZWERFAFVALPROJECT STRABRECHT COLLEGE
De tweedejaars leerlingen van het Strabrecht college volgen dit jaar weer het project ‘Zwerf je mee?’. In het kader van dit project gaan de leerlingen in de periode van 24 tot en met 28 april in de omgeving van het Strabrecht college zelf zwerfafval inzamelen. Als het in deze week slecht weer is, wordt de actie verzet naar de week van 8 t/m 12 mei. De leerlingen moeten turven wat er wordt gevonden, wat vervolgens in de lessen wordt besproken. Ook maken de leerlingen een opstel of een poster over het thema. Voor de beste werkstukken wordt door de gemeente een prijs beschikbaar gesteld. In het kader van het zwerfafvalproject is in de bibliotheken van Geldrop en Mierlo een tentoonstelling opgezet, waarin de diverse aspecten van zwerfafval worden belicht. Deze tentoonstelling is ontwikkeld door het Milieu Educatie Centrum Eindhoven.

Nieuwe bosbrand

Nieuwe bosbrand

Op 24 april moest de brandweer rond 20.30 uitrukken voor een bosbrand. We hebben intussen wel een foto doorgekregen, maar het is onduidelijk waar de brand precies heeft plaatsgevonden en hoe groot stuk bos verbrand is.

Intussen is onze fotograaf Foto Cor overdag nog eens gaan kijken op de plaats van de brand. Zoals u op de foto kunt zien is gelukkig maar een klein gebied afgebrand.

Op dezelfde plaats is een paar jaar geleden ook al eens een brand uitgebroken. Verder hebben we geen informatie of de brand mogelijk kan zijn aangestoken.

Waar blijft het laatste bordje?

Waar blijft het laatste bordje?

De hele wijk is nu volgelegd met slingers, sluizen en bobbels. Dit allemaal in het kader van Duurzaam Veilig. Maar waar is het laatste bordje van 30km/uur. Komende vanaf Manege Meulendijks heeft het verkeer nog steeds het idee dat de maximum snelheid 50km/uur is.

Intussen begint een aantal mensen te wennen aan alle drempels en sluizen. Dat kun je zien aan de snelheid waarmee ze hindernissen nemen. Helaas hebben we nog geen politie gezien met een pittige snelheidscontrole. Volgens wethouder Maasakkers was er ruimte voor controles door de politie. We nemen maar aan dat we die controles nog te goed houden.