Het wilgen-knotten op het "eiland".

Het wilgen-knotten op het “eiland”.

In maart 2006 is door de junior-donateurs van het IVN in samenwerking met de scouting Don Bosco het project wilgenknotten op het “eiland” afgerond.

Alle wilgen, op 62 stuks na, zijn gerooid. Deze wilgen gaan uitgroeien tot een knotwilg. De komende jaren wordt het gebied bijgehouden door beide jeugdgroepen.

Nadat in 1996 de Kleine Dommel in Geldrop zoveel mogelijk in haar oorspronkelijke bedding was teruggebracht, ontstond er in de Akert een eiland omsloten door de gekanaliseerde kleine Dommel en de meanderende beek in de originele bedding. Voor dat gebiedje is een beheersplan opgesteld. Het gebied zou er t.z.t. moeten uitzien als zo’n 50 jaar ‘geleden. In die tien jaar is er spontaan een groot aantal schietwilgen gaan groeien op dat eiland. De projectleiding vond dat knotwilgen een markant aspect zijn voor zo’n gebied.

Het IVN-Geldrop nam het initiatief om aan te bieden deze wilgen te verwijderen maar een deel (62 stuks) te sparen om uiteindelijk als knotwilg te kunnen uitgroeien. In november vorig jaar is men daar mee begonnen en na een aantal zondagochtenden gewerkt te hebben is in maart 2006 het karwei afgerond.

Het is de bedoeling dat deze knotwilgen (over zes stroken verdeeld) éénmaal per zes jaar worden geknot. Dus elk jaar een strook. Het is de bedoeling en het plan dat ook de twee jeugdgroepen dit in de toekomst gaan verzorgen. Daarnaast is het de bedoeling dat ze ook actief zijn bij het hooien van het afgemaaide gras. Dat gras dient op ruiters geplaatst te worden zoals men dat vroeger deed. Het is de bedoeling dat de jeugdgroepen zelfde ruiters maakt. Daarvoor wordt het hout gebruikt dat afkomstig is van de afgezaagde wilgen op het eiland. Nog een hele leuke klus te gaan.

Junior-donateurs
De junior-donateurs waren voorheen jeugdlid van het (jeugd)IVN-Geldrop. Het is voor de leiding niet eenvoudig om jeugd geïnteresseerd te houden voor natuuractiviteiten. Ze hebben als leerlingen van het vervolgonderwijs heel wat op hun programma. Daarnaast zijn er ook een heleboel andere zaken waar ze zich graag mee bezig houden. In ieder geval is hun agenda al aardig vol, vaak te vol.

Een lidmaatschap van het jeugd-IVN geeft meer verplichtingen dan een donateursschap. Vandaar de nieuwe naam. Daarnaast is het aanbieden van een programma een zaak van het gehele IVN-Geldrop en niet alleen van de leiding van het jeugd-IVN. Het landelijk IVN streeft naar meer samenwerking met groepen die qua activiteiten overeenkomstige interesses hebben. Scouting en Jeugd-IVN is een duidelijke voor de hand liggende relatie. Vandaar dat het project in de Akert wordt uitgevoerd door scouts van Don Bosco en de Junior-donateurs van het IVN-Geldrop.

Meer informatie over de junior donateurs is te krijgen bij Jo van Gerwen, 040-2863589.