Preventieve actie politie

Preventieve actie politie

In negen straten in de Coevering  werden garagapoorten/schuurdeuren/achterdeuren woningen/erven gecontroleerd op preventie. Daar waar onregelmatigheden werden vastgesteld zijn de bewoners persoonlijk of per brief er op gewezen preventieve maatregelen te treffen. Totaal waren dat 45 gevallen. Door de bewoners van de gecontroleerde woningen werd zeer positief gereageerd op deze aktie. De betreffende aktie zal in de toekomst herhaald worden.

Schrikken
Voor sommige bewoners was het even schrikken toen bij thuiskomst een brief van de politie op tafel lag. Eén van deze bewoners had vorig jaar al moeten ervaren dat je spullen snel uit de garage worden ontvreemd als de deur niet afgesloten is. Maar dat was blijkbaar geen afdoende waarschuwing. De politie kon op twee plaatsen ongehinderd naar binnen.

Waarschuwing
Vorig jaar zijn er diverse fietsen en dure gebruiksvoorwerpen gestolen door een ongehinderde toegang via de garage of voordeur. Dieven bewezen dat ze maar een korte tijd nodig hebben om uw spullen te ontvreemden. U bent gewaarschuwd.