Handtekeningen overhandigd aan Wethouder Sommer

Handtekeningen overhandigd aan Wethouder Sommer

Op maandag 20 februari heeft Ingrid Sanders, namens het Wijkoverleg Coevering 2000, ruim 840 handtekeningen overhandigd aan Wethouder Sommer. De handtekeningen roepen de gemeente op om serieus werk te maken van het aanpakken van de geluidsoverlast van de A67.

Wethouder Sommer gaf aan dat de gemeente voldoet aan alle normen. Vanuit de wijk werd aangegeven dat, als er zoveel mensen last hebben, de gemeente de plicht heeft om een oplossing te vinden. Ook als de normen niet overschreden worden. De Provincie heeft enige tijd geleden al aangegeven dat als er zwaarwegende argumenten zijn en toch ruimte moet zijn voor de aanleg van een geluidswal. En 840 mensen hebben hun handtekening gezet onder deze zwaarwegende argumenten.

Het woord is nu aan de politiek. Negeren ze de signalen uit de Coevering en ook uit Genoenhuis. Of zetten ze zich in voor de burgers die last hebben van het geluid van de A67? Verschuilen achter normen is zo eenvoudig.

Lees ook het artikel van het Eindhovens Dagblad

De gemeente smijt met ons geld

De gemeente smijt met ons geld

Dat was een stelling tijdens het Politiek Forum op woensdag 15 februari j.l. Rob Friedhoff introduceerde het thema Duurzaam Veilig met deze pittige stelling die hij als volgt omschreef:

Eerst wilde de gemeente een voorrangsweg door de Coevering, Oranjeveld, Braakhuizen en Grote Bos leggen. Het plaatsen van de voorrangsborden hiervoor werd op 200.000 gulden begroot. De paaltjes zijn daarna toen heel snel gezet. Nog voor er een raadsbesluit was genomen of de inrichting op deze wijze zou geschieden. Gelukkig besloot de raad anders. De paaltjes werden weer weggehaald. Het geïnvesteerde geld was nutteloos verdwenen.

Daarna moest de wijk worden ingericht als woongebied. Er werd een ingenieursbureau aan het werk gezet. Deze maakte erg mooie plannen. Wij waren hier zeer van gecharmeerd. Mooie meanderende straten, die vanzelf de 30 km/u zouden afdwingen. Dit was een prominent onderwerp tijdens het vorige debat hier in de Dreef. De raad concludeerde dat het ontwerp te duur was en dat er eenvoudige maatregelen moesten worden genomen zoals kleine slingers in de straten of drempels. Het ingenieursbureau is waarschijnlijk betaald. De actie was weer zonder rendement.

Er werd een nieuw ingenieursbureau in de arm genomen om de eenvoudige maatregelen vorm te geven. Het ingenieursbureau maakte één ontwerp met slingerende wegen en één met drempels. De gemeente vond de drempels het beste. Maar moest hiervoor een duur ingenieursbureau worden ingehuurd? Kunnen onze ambtenaren dit eenvoudige werk niet zelf? Zelfs een leek kan dit ontwerpen.

De drempels werden gemaakt. Hiervoor zijn de trottoirs in totaal drie keer opgebroken en weer netjes gelegd. De putten en rioleringen zijn verlegd.Het hele wegdek bij de drempels is open gezaagd. Een groot deel is weggehaald en uitgegraven. Het was een zeer grote operatie, die ongetwijfeld veel geld heeft gekost.

En wat lag er toen? Drempels die niet veilig genoeg waren. De oplossing was net zo gevaarlijk als het probleem zelf. Dus wat moet er nu weer gebeuren? De boel moet weer worden opgebroken en hersteld tegen hoge kosten. De ambtenarij heeft het op 80.000 tot 100.000 euro begroot.

De reacties vanuit de politiek kunt u lezen als u op de onderstaande link klikt. Niet alle partijen zijn helaas aan het woord gekomen.

Lees verder

Nieuwe foto's St. Cyr

Nieuwe foto’s St. Cyr

Steeds meer mensen krijgen de sleutel van hun woning. Er wordt dan ook volop gewerkt. Terwijk de ene kant als gesetteld is, zijn ze aan de andere kant nog bezig met het storten van de vloeren.

Zoals u van ons gewend bent staat alles op de foto. Klik hier om verder te kijken.

Mocht u meer foto’s van de bouw van St. Cyr willen zien. Op onze foto-website staat de hele geschiedenis netje op een rijtje voor u klaar.

klik hier om naar de foto webalbum te gaan.

Paddenschermen geplaatst

Paddenschermen geplaatst

De weergoden hielpen mee, het was tenminste droog. Zo half februari moet je ook geen tijd verliezen. Het hoeft maar een paar dagen een beetje zwoel te zijn en de paddentrek start.

Aan de overkant van de snelweg zijn permanente schermen en tunnels geplaatst. Daar gaat alles automatisch. Aan de Geldropse kant van de A67 trekken de laatste jaren ook veel padden. Zonder schermen worden heel veel van deze padden doodgereden bij het oversteken van de Bosrand/Strabrechtseheideweg. Vorig jaar is er al een één kant van de weg een scherm geplaatst. Dat hielp, maar nog niet voldoende. Regelmatig stonden vrijwilligers, midden in de nacht padden te redden voor voorbijrazende auto’s. Er is veel verkeer, en daarom deze keer schermen aan beide kanten van de weg. De emmers worden doorgaans één keer per dag geleegd. Als de padden flink aan het trekken zijn dan is het nodig om de emmers ’s ochtends en ’s avonds te legen.

Mocht u een pad zien oversteken dan mag u hem/haar gerust een handje helpen. De beestjes doen niets en kunnen eenvoudig worden opgetild en in de berm worden gelegd. Let daarbij wel op de richting waarin de pad wil oversteken.

Kijk naar de foto’s van het plaatsen van de paddenschermen.

Prins PSV Fan Danny den Urste

Prins PSV Fan Danny den Urste

Afgelopen week is hij geinstalleerd tijdens een gezellig feest in Kasteel Drevesteijn; Prins PSV Fan Danny den Urste. Samen met zijn adjudanten Willy en W.Peter. De foto’s van de installatie kunt u zien op de carnavalssite van Kasteel Drevesteijn.

Klik hier om verder te kijken.

U komt dan op de carnavalssite uit. Aan de linkerkant kunt u de installatie van Prins PSV Fan Danny den Urste terugvinden.

Diftar is geen succes

Diftar is geen succes

Tijdens het Poltiek Forum werd de stelling “Diftar moet worden afgeschaft” met applaus ontvangen. Een korte samenvatting van 3 jaar Diftar:

  • Prijzen zijn steeds verder omhoog gegaan.
  • De prijs van de milieustraat is stevig verhoogd (10 of 25 euro).
  • Ophaalfrequentie is gehalveerd.
  • De politiek is van mening dat Diftar niet tot lagere kosten voor de burger dan in gemeenten zonder Diftar heeft geleidt.
  • Er wordt door de gemeente 30 ton huisvuil uit de natuur gehaald.
  • Daarvoor heeft de gemeente onlangs 2 nieuwe wagens, voor een totaalbedrag van 150.000,- euro moeten aanschaffen.
  • De rode afvalbakken worden gebruikt om Diftar te omzeilen. Soms staan de zakken afval er gewoon langs.
  • Bekeuringen leiden tot groot protest onder de bevolking.
  • De retourette was een prima voorziening voor mensen die actief hun afval wilden scheiden. Helaas ging de retourette aan zijn succes ten onder. De Plus in Mierlo heeft laatst nog een gemeentelijk prijs gewonnen met hun milieuwand.

Lees ook het artikel van het Eindhovens Dagblad

Lees verder

Opnames Politiek Forum Avond

Opnames Politiek Forum Avond

We hebben de Politiek Forum Avond op “band” vastgelegd. Kunt u zelf horen wat er zo allemaal besproken is. We hebben twee bestanden in de aanbieding, in MP3 formaat.

U kunt het bestand direct beluisteren of downloaden. Om de bestanden te kunnen downloaden klikt u met de rechtermuistoets op één van de onderstaande links. Kies dan “doel opslaan als”. Volgens kunt u de opnames op uw PC afspelen. Een dubbelklik op het gedownloade bestand moet voldoende zijn.

Om het mogelijk te maken dat u de bestanden kunt beluisteren via het Internet hebben we de kwaliteit moeten terugbrengen. Als u prijs stelt op een originele opname (met betere geluidskwaliteit op CD), dan moet u ons even een mailtje sturen.

Voor de pauze (MP3 formaat, 14 Mbyte)
Na de pauze (MP3 formaat, 11 Mbyte)

LPG Auto Maas BP gaat sluiten

Op 24 januari wordt LPG tank van Auto Maas BP leeggemaakt. Hierna wordt de tank gasvrij gemaakt en op 27 februari uit de grond gelicht. Hierdoor komt er een einde aan de verkoop van LPG bij Auto Maas. Hoe de vrijkomende ruimte wordt heringericht is op dit moment nog niet bekend.

Tijdens het politiek debat van 21 november 2003 was het LPG station inzet van een pittige discussie. Door nieuwe normen moeten alle LPG stations uit de wijken verdwijnen. Ook voor de LPG van Auto Maas was geen plaats meer omdat er dan niet gebouwd kan worden aan de uitbreiding van het winkelcentrum. De LPG ligt te dicht bij de nieuwbouw. Tussen de gemeente en Auto Maas werd uitgebreid onderhandeld over de afkoopsom en het tijdstip van sluiting. Op 27 februari is het dan zover. De gehele installatie wordt dan ontmanteld.

Roel Maas vindt het jammer dat de LPG weggesaneerd wordt. Hij zal de vaste klanten gaan missen. Toen hij 5 jaar geleden het tankstation verbouwde, was dat met het idee om ook in de toekomst een totaal-concept te kunnen aanbieden. Maar al snel volgde de discussie over de sanering. Roel Maas weet nog niet wat hij met de vrijgekomen ruimte gaat doen, in ieder geval wordt de plaats waar nu de gastank ligt bestraat. Er komen geen extra brandstof zuilen bij. De vier die overblijven voldoen op dit moment.