Verkeerssluizen Coevering/Oranjeveld worden aangepast

Verkeerssluizen Coevering/Oranjeveld worden aangepast

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 24 februari werd unaniem besloten om de verkeerssluizen in de Coevering en Oranjeveld aan te passen. De partijen willen een snelle oplossing in klinkers uitgevoerd. Ook werden tijdens de raadsvergadering een aantal kanttekeningen ten opzichte van de door de gemeente gevoerde procedure gemaakt. Wethouder Maasakkers gaf aan van mening te zijn dat er een zorgvuldige procedure was gevolgd. Wel wilde hij de inspraakprocedure evalueren. De volgende raad kan dan nieuwe spelregels opstellen.

Tijdens de raadsvergadering werd de discussie van de commissie Openbare Werken nog eens overgedaan. Ook nu waren alle partijen voor het aanpassen van de verkeerssluizen. Dorpspartij Mierlo wilde liefst de maatregelen terugdraaien. Het CDA steunde het voorstel van het College, maar fractievoorzitter Crooijmans wilde liever de huidige doorgangen breder maken. Dat lost volgens hem alle problemen op. Maar dat was een persoonlijk standpunt die niet gedragen werd door de CDA fractie.

Procedure
Geldrops Belang sprak haar verontwaardiging uit over de gehele procedure. Volgens Van den Eijnden gaf aan dat de bewoners van het Oranjeveld in een zeer vroeg stadium al hadden geklaagd over de gevaarlijke situatie die was ontstaan. Toch is de gemeente doorgegaan met de aanleg van overige sluizen. Volgens Verenigd Geldrop Mierlo is tijdens de inspraakprocedure niet de juiste info naar de wijkverenigingen gestuurd. Dorpspartij Mierlo ziet veel fout gaan in de aanleg van dit soort maatregelen. De PvdA/Groen Links sprak van een spectaculaire commissievergadering Openbare Werken. Volgens woordvoerder Sarac moet de wethouder zijn financiële zaken op orde brengen.

Wethouder Maasakkers gaf in een reactie aan dat hij van mening is dat er een zorgvuldige procedure is gevolgd. Er was inderdaad een verkeerde foto naar de wijkoverleg Coevering 2000 gestuurd, maar het begeleidende schrijven was duidelijk geweest. Toch wil hij de inspraakprocedure evalueren. Een volgende raad kan dan nieuwe spelregels opstellen om dergelijke problemen in toekomst te voorkomen.

Tijdelijke maatregel
De maatregelen in het kader van duurzaam veilig zijn tijdelijk van aard. Wanneer bij het groot onderhoud van de straten de riolering wordt vervangen wordt ook meteen de wegindeling aangepast. Tot nu toe werd gesproken over tijdelijke maatregelen tot 2010/2012. Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat de tijdelijke maatregelen zeker tot 2015 blijven bestaan. Daarom was het voorstel van het College om de fietsdoorgangen in asfalt uit te voeren. Dat heeft een langere levensduur dan klinkers. Ondanks deze argumenten wilde de meerderheid van de raadsleden een snelle oplossing in klinkers.

Uitvoering
De aanpassing van de verkeerssluizen wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd. Een precieze planning kon de wethouder nog niet geven. Naast de aanpassing van de bestaande sluizen moet ook nog het gedeelte van de Bosrand richting Strabrechtseheideweg worden aangepast. Vanuit het IVN is gevraagd of het bij het aanleggen van de drempels in de Bosrand meteen een paddentunnel kan worden aangelegd. Nu moeten de padden nog met de hand worden overgezet. In de Strabrechtseheideweg zijn dergelijke tunnels in 2004 al aangelegd. Wethouder Maasakkers zou deze vraag meenemen.