Carnaval loopt ten einde

Carnaval loopt ten einde

Het carnaval loopt weer ten einde. Op het moment dat wij de Drevesteijn Carnaval Site aan het bijwerken zijn, worden de laatste uurtjes verhost. Onze fotograaf Foto Cor heeft ruim 6 Gigabyte aan digitale foto’s geschoten. En er zitten heel leuke tussen. Die foto’s kunt u allemaal bekijken. Ook na carnaval blijft de website bestaan. Volgend jaar zetten we er weer een nieuwe langs.

Klik hier om alle carnavalsfoto’s te bekijken.

Grafity niet te verwijderen

Graffity niet te verwijderen

Bijna net zo snel als de graffity op de muren gespoten wordt het doorgaans verwijdert André van Gerwen van van Gerwen Reiniging dit weer. Eerst wordt de graffity met zeep ingesmeerd. Daarna wordt er 25 minuten “gewacht”. André is intussen wel bezig met andere schoonmaaktaken. Daarna kan de spuit erop. Doorgaans is de graffity dan helemaal verdwenen. Maar vandaag niet. De daders hebben er iets op gespoten wat er niet zomaar vanaf te halen is. De hele muur moet worden overgeschilderd.

 Ook op de muren en deuren van het winkelcentrum en de sporthal is graffity terug te vinden. Geen leuke kunstwerken maar een soort handtekeningen.

Verbouwing Gelsing in volle gang

Verbouwing Gelsing in volle gang

Gisteren hebt u er misschien nog een flesje wijn gekocht. Vandaag hoeft u daar niet meer aan te denken. In zeer korte tijd is de hele zaak leeggeruimd en gestript.

Over een paar dagen is Rob Gelsing weer open. In een heel nieuwe en frisse outfit. Met een nog assortiment en met dezelfde plezierige en vakkundige bediening Tot dat moment moet u het doen met onze foto’s.

Klik hier om de foto’s voor de verbouwing te bekijken.
Klik hier om de foto’s tijdens de verbouwing te bekijken.

Vernielingen op parkeerplaats

Vernielingen op parkeerplaats

In de nacht van 25 op 26 februari zijn er een aantal vernielingen aan auto’s aangebracht. Van deze auto’s werden de achterruitenwissers afgebroken. Deze auto’s stonden geparkeerd voor de Dreef, aan de kant van de Laan der Vierheemskinderen.

Nieuwe Dreef in één dag

Terwijl de bouwers ruim een half jaar doen over de nieuwe Dreef, deed de Dreef dit zelf in 2 uur. De wagen was ’s ochtends nog helemaal leeg. Maar een paar uur later stond er een echt kunstwerk voor de optocht klaar. Het was de eerste wagen van de Dreef. En deze smaakt naar meer.

Alle 200 foto’s van de optocht van Geldrop staan op de website van Kasteel Drevesteijn. Alweer veel kijkplezier gewenst.

Ook paddentunnels bij Coeveringviaduct?

Ook paddentunnels bij Coeveringviaduct?

Na het kappen van enkele mooie bomen, zijn er nu plannen om de uitrit van de tennisbanen nog veiliger te maken door het aanleggen van verkeersdrempels.

Op die plek hebben we vorig jaar, voorjaar 2005, met behulp van tijdelijke schermen ruim duizend padden overgezet. Nu hebben we daar weer tijdelijke schermen neergezet om te voorkomen dat hier tijdens de paddentrek al die overstekende beestjes worden doodgereden.

Wanneer de gemeente de “verkeersremmende maatregelen” aldaar nu combineert met de aanleg van paddentunnels, kan dat nu goedkoop gebeuren. Op deze manier kan de gemeente het in één keer goed doen.

Plonie van Campen, paddenwerkgroep IVN Geldrop

Verkeerssluizen Coevering/Oranjeveld worden aangepast

Verkeerssluizen Coevering/Oranjeveld worden aangepast

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 24 februari werd unaniem besloten om de verkeerssluizen in de Coevering en Oranjeveld aan te passen. De partijen willen een snelle oplossing in klinkers uitgevoerd. Ook werden tijdens de raadsvergadering een aantal kanttekeningen ten opzichte van de door de gemeente gevoerde procedure gemaakt. Wethouder Maasakkers gaf aan van mening te zijn dat er een zorgvuldige procedure was gevolgd. Wel wilde hij de inspraakprocedure evalueren. De volgende raad kan dan nieuwe spelregels opstellen.

Tijdens de raadsvergadering werd de discussie van de commissie Openbare Werken nog eens overgedaan. Ook nu waren alle partijen voor het aanpassen van de verkeerssluizen. Dorpspartij Mierlo wilde liefst de maatregelen terugdraaien. Het CDA steunde het voorstel van het College, maar fractievoorzitter Crooijmans wilde liever de huidige doorgangen breder maken. Dat lost volgens hem alle problemen op. Maar dat was een persoonlijk standpunt die niet gedragen werd door de CDA fractie.

Procedure
Geldrops Belang sprak haar verontwaardiging uit over de gehele procedure. Volgens Van den Eijnden gaf aan dat de bewoners van het Oranjeveld in een zeer vroeg stadium al hadden geklaagd over de gevaarlijke situatie die was ontstaan. Toch is de gemeente doorgegaan met de aanleg van overige sluizen. Volgens Verenigd Geldrop Mierlo is tijdens de inspraakprocedure niet de juiste info naar de wijkverenigingen gestuurd. Dorpspartij Mierlo ziet veel fout gaan in de aanleg van dit soort maatregelen. De PvdA/Groen Links sprak van een spectaculaire commissievergadering Openbare Werken. Volgens woordvoerder Sarac moet de wethouder zijn financiële zaken op orde brengen.

Wethouder Maasakkers gaf in een reactie aan dat hij van mening is dat er een zorgvuldige procedure is gevolgd. Er was inderdaad een verkeerde foto naar de wijkoverleg Coevering 2000 gestuurd, maar het begeleidende schrijven was duidelijk geweest. Toch wil hij de inspraakprocedure evalueren. Een volgende raad kan dan nieuwe spelregels opstellen om dergelijke problemen in toekomst te voorkomen.

Tijdelijke maatregel
De maatregelen in het kader van duurzaam veilig zijn tijdelijk van aard. Wanneer bij het groot onderhoud van de straten de riolering wordt vervangen wordt ook meteen de wegindeling aangepast. Tot nu toe werd gesproken over tijdelijke maatregelen tot 2010/2012. Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat de tijdelijke maatregelen zeker tot 2015 blijven bestaan. Daarom was het voorstel van het College om de fietsdoorgangen in asfalt uit te voeren. Dat heeft een langere levensduur dan klinkers. Ondanks deze argumenten wilde de meerderheid van de raadsleden een snelle oplossing in klinkers.

Uitvoering
De aanpassing van de verkeerssluizen wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd. Een precieze planning kon de wethouder nog niet geven. Naast de aanpassing van de bestaande sluizen moet ook nog het gedeelte van de Bosrand richting Strabrechtseheideweg worden aangepast. Vanuit het IVN is gevraagd of het bij het aanleggen van de drempels in de Bosrand meteen een paddentunnel kan worden aangelegd. Nu moeten de padden nog met de hand worden overgezet. In de Strabrechtseheideweg zijn dergelijke tunnels in 2004 al aangelegd. Wethouder Maasakkers zou deze vraag meenemen.

Nieuwe foto's Prins PSV Fan Danny den Urste

Nieuwe foto’s Prins PSV Fan Danny den Urste

Verschillende mensen hadden geklaagd. Niet alle foto’s van de installatie van Prins PSV Fan Danny den Urste stonden op de carnavalsite van Kasteel Drevesteijn. Dit ongemak hebben we nu weggewerkt. U kunt ruim 200 foto’s bekijken. Wij wensen u veel kijkplezier.

Tegen het einde van de week barst het Carnaval los. U kunt dan (met een kleine vertraging) alle foto’s bekijken op de website van Kasteel Drevesteijn.