Verkeerssluizen Coevering worden aangepast

Verkeerssluizen Coevering worden aangepast

De leden van de commissie Openbare Werken waren op 30 januari unaniem voor het aanpassen van de verkeerssluizen in de Coevering. De huidige uitvoering werd door de commissie algemeen gezien als onveilig voor het langzame verkeer. Dat was ook de mening van de verschillende insprekers uit de wijk en van de Fietsersbond.

Inspraak
Vanuit de wijk hebben een drietal insprekers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de commissieleden duidelijk te maken dat de verkeerssluizen aangepast moeten worden. Veel klachten vanuit de wijk zijn binnengekomen bij het Wijkoverleg Coevering 2000, waaronder van alle basisscholen en het Strabrecht College. Deze klachten laten een verhaal horen van een algemeen gevoel van onveiligheid voor het langzame verkeer. Zeker als het gaat om jonge verkeersdeelnemers of gehandicapten. Vanuit de Fietserbond werden de klachten vanuit de wijk verder onderbouwd.

Lees de inspraak vanuit de Coevering en de Fietsersbond
Lees de memo van wethouder Maasakkers

Klik op de onderstaande link om de reactie van de commissie te lezen.

Commissie Openbare werken
DGG gaf aan zelf een brief te hebben geschreven naar het college. Ook zij vonden de maatregelen noodzakelijk. In een memo had wethouder Maasakkers aangegeven dat de aanpassingen tussen de 80.000 en 100.000 euro gaan kosten. Er werd gevraagd om creatieve maatregelen om de kosten zo laag mogelijk te houden.

De PvdA gaf aan dat tijdens de inspraakprocedure van alles was misgegaan. Als deze procedures beter gaan, dan kan er geld worden bespaard. Ook de PvdA was voorstander van aanpassingen.

Het CDA sprak van fouten bij de uitvoering. “We hadden tot doel om de racebanen in de Coevering op te heffen. We hebben nu een hindernisbaan voor fietsers”. Wethouder Maasakkers had in zijn memo naar de commissie niet helder aangegeven waarom de gemeente afgeweken is van de normen. Het mengen van verschillende verkeersdeelnemers is onveilig. Het CDA vroeg zich ook af hoe in de toekomst kan worden voorkomen dat maatregelen telkens, tegen veel geld, moeten worden aangepast. Er is een technische controle door de raad nodig aldus het CDA. De problematiek van de onveiligheid wordt breed gedragen door de wijk, dus zijn er aanpassingen nodig.

Ook voor Geldrops Belang was het duidelijk. De mening vanuit de wijk wordt wijkbreed gedragen. De sluizen moeten worden aangepast. Het is een fout die de gemeente weer veel geld kost. Ook werd door GB ingegaan op een foto die de gemeente naar de wijk had gestuurd. Daarop stond een verkeerde uitvoering van de sluis. Hierdoor was de wijk verkeerd geïnformeerd.

Verenigd Geldrop Mierlo sprak van de zoveelste soap. De juistheid en volledigheid is er niet. Er is een foto gestuurd met aparte fietssluizen. De wijk had geen aanleiding om een andere uitvoering te verwachten. Volgens VGM brengt het college twijfelachtige informatie naar buiten. De aangelegde drempels zijn niet verkeerd. Het is belangrijk dat busonderneming Hermes de busroute door de Coevering handhaaft. Maar vermenging verkeer met kleine kinderen gaat niet. Daarom is VGM ook voorstander van het veranderen van de sluizen.

De VVD ziet meer in handhaven. Ze zijn geen voorstander van de vele verkeersmaatregelen.

Ook de Dorpspartij Mierlo is geen voorstander van maatregelen en ziet meer in handhaven. Menging van verschillende verkeersdeelnemers werd ook als gevaarlijk gezien. Zelfs bij zeer lage snelheid is er teveel verschil tussen een fietser en vrachtwagen. Dat wethouder Maasakkers fietsers gebruikt om het overige verkeer af te remmen vond DPM erg vreemd. Ook was DPM van mening dat het jammer is dat er nu weer een ton nodig is om de sluizen aan te passen. Maar het aanpassen heeft een hogere prioriteit.

Het is gelopen zoals het gelopen is
Wethouder Maasakker had in een begeleidende nota al aangegeven dat de gemeente een zorgvuldige procedure had gevolgd. Er waren voldoende mogelijkheden geweest tot inspraak vanuit de wijk. In de keuze voor de huidige maatregelen had het College van B&W veel druk gevoeld van Hermes. Ook is de mening van de hulpdiensten en de politie van doorslaggevende betekenis geweest voor de huidige uitvoeringsvorm. Volgens hem waren er voldoende openingen geweest richting wijkoverleg. Per ongeluk was er een verkeerde foto gestuurd. Deze foto kon inderdaad verwarring geven. Maar het begeleidende schrijven was duidelijk geweest. “Het is gelopen zoals het gelopen is”. Deze opmerking kreeg de nodige kritiek uit de commissie. De commissie vond de opmerking erg gemakkelijk, die kost wel 100.000 euro.

Handhaven is volgens wethouder Maasakkers moeilijk. Het college van B&W heeft dat niet in de hand. “Het is schooien om handhaving”.

Wethouder Maasakker voelde een politiek besluit zodat de opmerkingen vanuit de Coevering worden gehonoreerd. Daarvoor moeten dan 21 sluizen worden aangepast.

Hoe verder
Wethouder Maasakkers gaat met het unanieme commissiestandpunt terug naar het college van B&W. Het college zal een voorstel gaan doen aan de gemeenteraad. Gebeurd dat niet dan ligt de bal weer bij de gemeenteraad. Er werd aangedrongen op een snelle procedure. Op donderdag 23 februari is de volgende gemeenteraad.