Mooie zonsondergang

Mooie zonsondergang

Soms is het genieten dicht bij huis. We hebben een actieve wijkbewoonster, die er regelmatig met een fototoestel en een paar honden op uit trekt. Deze foto was van een recente wandeling.

Als u naar deze foto kijkt, kunt u zich dan voorstellen dat hier een weg moet komen te liggen. Een weg die onze prille gemeente doormidden gaat snijden. Onze politiek is gelukkig tegen een dergelijke weg.

Intussen is door de extra rijstrook rond Eindhoven het fileleed behoorlijk minder geworden. Een weg ten oosten van de Coevering is daarom helemaal niet nodig, ook niet in de toekomst. Lees de bijdrage van een andere wijkgenoot door op de link hieronder te klikken.

EINDHOVEN VOORLOPIG BIJNA FILEVRIJ.
 
Uit onderzoek van Rijkswaterstaat is gebleken dat de SPITSSTROKEN op de Randweg Eindhoven de doorstroming van het verkeer sterk verbeteren. De files zijn met bijna 70 procent afgenomen, ondanks de toename van het verkeer in de spits met ruim 30 procent.
Het onderzoek wijst uit dat de capaciteit van de randweg met de spitsstroken zo’n 30 tot 40 procent is toegenomen. De toename van de hoeveelheid verkeer bestaat voor een deel ook uit lokaal verkeer. Dit verkeer maakt sinds de aanleg van de spitsstroken ook gebruik van de Randweg Eindhoven, terwijl het voorheen een andere route koos.

Het in gebruik nemen van de spitsstroken is een onderdeel van de ombouw van de weg naar vier rijbanen ipv twee nu. Hierbij zijn de twee middelste rijbanen als hoofdrijbanen bestemd voor het doorgaande verkeer dat niet in Eindhoven of directe omgeving moet zijn. Op deze banen zijn geen op-of afritten aanwezig.De twee buitenste rijbanen ( de parallelbanen) hebben wel aansluitingen met de regionale wegen en zijn bestemd voor de weggebruikers die in Eindhoven of omgeving hun bestemming hebben.

Onderdeel van de ombouw van de Randweg Eindhoven is ook de aanleg van het nieuwe knooppunt Ekkersrijt dat de verbindende schakel wordt tussen A50 en de A58. Voordat met de aanleg van het knooppunt wordt gestart, worden op korte termijn eerst een aantal maatregelen uitgevoerd die de doorstroming van het verkeer in de huidige situatie verbeteren.

De uitvoering van de verdere werkzaamheden start in 2006 en is in 2011 gereed.

Harry Lefferts