Reactie op artikel

Reactie op artikel

In het wijkblad van oktober 2005 was het artikel “wonen aan de verkeerde kant van de Dommel” van Leo Le Large te lezen. Zijn conclusie van het artikel was: Er zal nog heel wat water door de Dommel vloeien, voordat de gemeente Geldrop-Mierlo werk gaat maken van de grondwateroverlast. Het wordt besproken, maar daarna steeds weer vooruit geschoven. En ondertussen lopen onze kruipruimtes weer vol.

Op dit artikel is een reactie vanuit de gemeente gekomen.

Lees het artikel van Leo Le Large
Lees de reactie van de gemeente

Gezelligheid in het Winkelcentrum

Gezelligheid in het Winkelcentrum

Zoals alle andere jaren hebben we onze kerstinkopen in het winkelcentrum gedaan. Waar kun je beter winkelen als in ons eigen winkelcentrum. Dit onder begeleiding van Hofkapel de Bietenrooiers die gezellige kerstmuziek speelden. Ook op zaterdag 24 december zal er muziek te horen zijn in het winkelcentrum. Winkel ze.

Reacties op Duurzaam Veilig

Reacties op Duurzaam Veilig

Op maandag 9 januari heeft Wijkoverleg Coevering 2000 een gesprek met wethouder Maasakkers over de maatregelen in het kader van Duurzaam Veilig die in de wijk zijn genomen. Het Wijkoverleg vindt de huidige situatie niet veilig genoeg voor het langzame verkeer: De fietsersbond is het hiermee eens en heeft de gemeente ook een brief gestuurd. Het Wijkoverleg wil in het gesprek nogmaals duidelijk maken dat er aparte fietssluisen moeten komen.

Intussen hebben ons mondeling en schriftelijk een aantal reacties bereikt. Op een enkele uitzondering na was iedereen van mening dat het zo te gevaarlijk is. U kunt uw mening geven door onderaan dit artikel te reageren.

Lees ook de reacties die we schriftelijk(digitaal) binnenkregen.

Kersttocht ´t Anker

De kersttocht van ´t Anker stond dit jaar in het teken van de eenzame mensen in onze wijk die best een steuntje kunnen gebruiken met kerst. Op school hadden de kinderen een aantal mandjes met lekkers gemaakt. Deze mandjes werden uitgedeeld in de wijk. De kinderen hadden lampionnen bij zich zodat ze in het donker prima opvielen. Na afloop hadden de kinderen een kerstmaaltijd op school.

Dempels

Dempels

Op 28 november heb ik een e-mail aan de gemeente gestuurd over de onveilige verkeerssituatie van de busdrempels in de Coevering. Vandaag heb ik een schriftelijke bevestiging van de gemeente ontvangen. Mijn brief (e-mail) is in behandeling gegeven van de afdeling Openbare Werken. Zij zullen er naar streven deze brief binnen 6 weken af te handelen.

Ik doe een beroep op iedereen die ook vinden dat de verkeerssituatie gevaarlijk is, ook een e-mail naar de gemeente te sturen. Hoemeer e-mails de gemeente ontvangt hoe groter de kans dat er misschien iets gedaan gaat worden.

m.v.g.
J.Mulder