Nieuwjaarsreceptie Dreef

Op vrijdagavond 6 januari 2006
Nodigt het bestuur van De Dreef u uit voor de nieuwjaarsreceptie

Aanvang : 19.00 uur
Einde : 20.00 uur

Het bestuur wenst eenieder een gezond en gelukkig 2006.

Wij hopen u weer te mogen ontmoeten op 3 januari
In de Wijkcentrum de Dreef.