Sinterklaas

Sinterklaas

DREEF: Zaterdag 26 november (stond verkeerd vermeld in de Trompetter) komen Sinterklaas en zijn Pieten naar De Dreef. Tussen 14.00 en 16.00 uur zijn ze te gast in het wijkcentrum. Tijdens de Sinterklaasmiddag is er van alles te doen. Het wordt een feestelijke middag met knutsel- en doe-activiteiten. De Pieten band is er ook weer zodat iedereen uit volle borst kan zingen voor Sinterklaas. En voor ieder kind neemt Sinterklaas dit jaar natuurlijk ook weer een leuk cadeautje mee.

Wil jij er ook bij zijn? Kom dan een kleurplaat halen bij De Dreef, Winkelcentrum Coevering 33 in Geldrop. Kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk in voor Sinterklaas. Lever hem uiterlijk woensdag 23 november in bij De Dreef dan ontvang je een entreebewijs voor de Sinterklaasmiddag. Kinderen tot en met 8 jaar kunnen meedoen.

WINKELCENTRUM:
Op zaterdag 3 december brengt Sinterklaas een bezoek aan het winkelcentrum. Van 13.00 tot 15.30 kunnen kinderen hun tekeningen/gedichtjes/verlanglijstjes brengen en hun liedjes zingen. Sinterklaas wordt geholpen door 4 zwarte pieten die voor de kinderen wat lekkers bij hun hebben.

Nieuwe oude foto's

Nieuwe oude foto’s

Onze oproep voor oude foto’s van de Coevering heeft effect gehad. Afgelopen zaterdag konden we een groot aantal foto’s inscannen die beschikbaar waren gesteld door meerdere bewoners uit de Bosrand.

Eén van de foto’s laat het begin van de bouw van het winkelcentrum zien. Helaas is dat meteen de laatste foto die we hebben van de bouw.

Mocht u oude foto’s in uw bezit hebben dan horen wij dat graag. We halen de foto’s op, scannen ze in en u heeft uw foto’s dezelfde dag weer terug. 
Alle oude foto’s staan nu netjes bij elkaar. (Kijkt u in ons digitale fotoalbum, klik hier om verder te gaan). Aan de rechterkant vindt u de oude foto’s. Veel kijkplezier. 

Reactie van de gemeente op brief Wijkoverleg over Duurzaam Veilig

Reactie van de gemeente op brief Wijkoverleg

Op 23 oktober heeft het Wijkoverleg Coevering 2000 een brief gestuurd naar Wethouder Maasakkers om de gemeente te attenderen op de gevaarlijke situatie voor fietsers. De gemeente heeft op de brief van het Wijkoverleg een reactie gestuurd.

Lees de reactie van de gemeente.
Lees de brief van het wijkoverleg.

Intussen zijn de bordjes met 30km/uur geplaatst. Wel staan er op de bosrand nog op 2 plaatsen 50 KM op de weg geschilderd. Waarschijnlijk worden deze aanduidingen binnenkort verwijderd.

Fietsersbond steunt Wijkoverleg

Fietsersbond steunt Wijkoverleg

Het Wijkoverleg Coevering 2000 heeft 2 weken geleden een brief gestuurd naar wethouder Maasakkers over de veiligheid van het langzame verkeer in de verkeerssluizen in de Coevering. Door deze sluizen moet het langzame en snelle verkeer. Het Wijkoverleg vindt dit onveilig. Door de eenzijdige voorrangsregels in de Coevering heeft de bus altijd voorrang. Hierdoor is er geen enkele snelheidsverminderde maatregel voor bussen getroffen. De vraag is of de bus zich straks vrijwillig zal houden aan de 30 km/uur.

De Fietsersbond liet ons weten dat ook zij van mening zijn dat de situatie niet veilig is en niet conform de de aanbevelingen van de CROW (Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte). Deze aanbevelingen zijn vastgelegd in een ASVV (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen). Volgens deze aanbevelingen moet de fietser langs de sluis worden geleid via paden met een breedte van 1,5 meter. Volgens de Fietsersbond is er voldoende plaats in de Coevering voor de aanleg van een fietsdoorgang aan beide kanten van de sluis.

De Fietsersbond is van plan om het College van B&W via een brief te attenderen op de gevaarlijke situatie voor langzame verkeer in de Coevering.

Milieuwachters schrijven proces-verbalen uit

Van de website van de gemeente

Bij overtreding van hondenbeleid
MILIEUWACHTERS SCHRIJVEN PROCES-VERBALEN UIT

Om de overlast van hondenpoep te verminderen, is in de hele gemeente een nieuw hondenbeleid geïntroduceerd. Het is de bedoeling dat door middel van speciale hondenuitlaatsroutes, uitlaatstroken, hondenpoepbakken en verbodsgebieden één van de grootse ergernissen binnen onze gemeente tot een minimum wordt beperkt. Dit kan uiteraard alleen, als hondenbezitters zich aan de regels houden. Dat dat nog niet altijd gebeurt, blijkt uit de proces verbalen die de milieuwachters uit hebben geschreven. Elke overtreding kost u € 30,00.

Om dit te kunnen controleren of hondeneigenaren zich aan het hondenbeleid houden, zijn twee milieuwachters actief. Zij spreken iedereen aan die zich niet aan de regels houdt en inmiddels hebben de milieuwachters al tientallen proces verbalen uitgeschreven. De meest voorkomende overtredingen zijn het niet aanlijnen van honden of het laten poepen op plaatsen waar de poep moet worden opgeruimd. Het is ook voorgekomen dat er honden werden uitgelaten in verbodsgebieden en dat de eigenaar hiervoor werd bekeurd.

HONDENBELEID
Inmiddels zijn binnen de gemeente Geldrop-Mierlo overal hondenuitlaatstroken gecreëerd. Deze zijn te herkennen u aan een blauw bordje. Op de hondenuitlaatstrook moet de hond verplicht aangelijnd zijn, maar hoeven de uitwerpselen niet opgeruimd te worden. De uitlaatstroken worden wekelijks gereinigd met een poepzuiger.

In het buitengebied van de gemeente Geldrop-Mierlo en waar elders mogelijk is, worden hondenuitlaatroutes gerealiseerd. De uitlaatroute is aangegeven met groene bordjes. Hier hoeven de uitwerpselen niet te worden opgeruimd en kunnen de honden los worden uitgelaten.
Op plaatsen waar geen mogelijkheden zijn om uitlaatstroken in te richten, zoals in het centrum van beide kernen, zullen de hondenpoepbakken uitkomst moeten gaan bieden.
Tenslotte zijn er ook hondenverbodsgebieden, die door middel van rode bordjes aangegeven. Honden mogen hier helemaal niet komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om speelveldjes en speeltuinen.
Bij alle gebieden waar geen bordje staat blijven de oude regels van kracht. Dat houdt dus in,
dat hondenbezitters de uitwerpselen van hun honden zelf moeten opruimen. Honden moeten altijd zijn aangelijnd en mogen in geen geval op speelplaatsen komen of daarop uitgelaten worden.

Oude foto's Coevering gezocht

Oude foto’s Coevering gezocht

We zijn op zoek naar oude foto’s van de Coevering.

Foto’s uit vervlogen tijden die ons laten zien hoe onze wijk eens was. We zijn op zoek naar foto’s van de bouw van de wijk, van de bouw/renovatie van het winkelcentrum. Ook zijn we op zoek naar foto’s van activiteiten in de wijk of gewoon van elke foto die iets van de Coevering laat zien.

Zo kregen we vandaag per mail een aantal foto’s van de bouw van de Heidezoom. Bekijk deze foto’s.

Heeft u oude foto’s in uw bezit dan zouden wij die graag inscannen. Wij halen de foto’s op en brengen ze weer netjes terug. Natuurlijk horen we ook graag uw verhaal bij de foto’s. U kunt ons mailen: wijkbladcoevering@hetnet.nl of bellen 040-2867206 (in de avonduren).

Intussen ontvingen we via de mail een leuke foto van de bouw van de terrasflats vanaf de Dommel gezien. De opname is gemaakt in 1974. Dit soort foto’s zoeken we. Dus als u nog oude foto’s in uw bezit heeft dan horen wij dat graag.  

Aanvragen sloopvergunning / Kapvergunning / Standplaats

Van de website van de gemeente 

Aanvragen sloopvergunning

Slooplocatie/Werkomschrijving  Datum Indiening  Registratienr. 
Winkelcentrum Coevering 5
        01-11-05                 20050535
slopen buitenwand winkelgebouw

Tegen deze aanvragen kunnen geen bezwaren of bedenkingen worden ingediend.

Verleende kapvergunning

Het college van burgemeester en wethouders heeft, op grond van artikel 4.5.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening, besloten kapvergunning te verlenen aan:

de gemeente Geldrop-Mierlo, voor het verwijderen van 2 iepen, 2 haagbeuken en 5 platanen op de parkeerplaats aan de westzijde van winkelcentrum Coevering  te Geldrop. Deze bomen worden verwijderd vanwege de uitbreiding van het winkelcentrum. De Platanen worden herplant.

Verleende Standplaatsvergunning

Op 17 oktober 2005 is aan R.M. van den Heuvel een standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats aan Winkelcentrum Coevering te Geldrop ten behoeve van de verkoop van oliebollen en aanverwante artikelen in de maand december 2005. De vergunning is verleend voor alle dagen behalve zondag, van 08.30-18.00 uur en op koopavonden tot 21.00 uur. Op zondag 25 december en zondag 1 januari 2006 mag wél van deze vergunning gebruik worden gemaakt.

De vergunningen liggen met ingang van 1 november 2005 ter inzage op de afdeling Bestuurszaken en Veiligheid, Hofstraat 4 te Geldrop.