Fietsersbond steunt Wijkoverleg

Fietsersbond steunt Wijkoverleg

Het Wijkoverleg Coevering 2000 heeft 2 weken geleden een brief gestuurd naar wethouder Maasakkers over de veiligheid van het langzame verkeer in de verkeerssluizen in de Coevering. Door deze sluizen moet het langzame en snelle verkeer. Het Wijkoverleg vindt dit onveilig. Door de eenzijdige voorrangsregels in de Coevering heeft de bus altijd voorrang. Hierdoor is er geen enkele snelheidsverminderde maatregel voor bussen getroffen. De vraag is of de bus zich straks vrijwillig zal houden aan de 30 km/uur.

De Fietsersbond liet ons weten dat ook zij van mening zijn dat de situatie niet veilig is en niet conform de de aanbevelingen van de CROW (Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte). Deze aanbevelingen zijn vastgelegd in een ASVV (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen). Volgens deze aanbevelingen moet de fietser langs de sluis worden geleid via paden met een breedte van 1,5 meter. Volgens de Fietsersbond is er voldoende plaats in de Coevering voor de aanleg van een fietsdoorgang aan beide kanten van de sluis.

De Fietsersbond is van plan om het College van B&W via een brief te attenderen op de gevaarlijke situatie voor langzame verkeer in de Coevering.

Milieuwachters schrijven proces-verbalen uit

Van de website van de gemeente

Bij overtreding van hondenbeleid
MILIEUWACHTERS SCHRIJVEN PROCES-VERBALEN UIT

Om de overlast van hondenpoep te verminderen, is in de hele gemeente een nieuw hondenbeleid geïntroduceerd. Het is de bedoeling dat door middel van speciale hondenuitlaatsroutes, uitlaatstroken, hondenpoepbakken en verbodsgebieden één van de grootse ergernissen binnen onze gemeente tot een minimum wordt beperkt. Dit kan uiteraard alleen, als hondenbezitters zich aan de regels houden. Dat dat nog niet altijd gebeurt, blijkt uit de proces verbalen die de milieuwachters uit hebben geschreven. Elke overtreding kost u € 30,00.

Om dit te kunnen controleren of hondeneigenaren zich aan het hondenbeleid houden, zijn twee milieuwachters actief. Zij spreken iedereen aan die zich niet aan de regels houdt en inmiddels hebben de milieuwachters al tientallen proces verbalen uitgeschreven. De meest voorkomende overtredingen zijn het niet aanlijnen van honden of het laten poepen op plaatsen waar de poep moet worden opgeruimd. Het is ook voorgekomen dat er honden werden uitgelaten in verbodsgebieden en dat de eigenaar hiervoor werd bekeurd.

HONDENBELEID
Inmiddels zijn binnen de gemeente Geldrop-Mierlo overal hondenuitlaatstroken gecreëerd. Deze zijn te herkennen u aan een blauw bordje. Op de hondenuitlaatstrook moet de hond verplicht aangelijnd zijn, maar hoeven de uitwerpselen niet opgeruimd te worden. De uitlaatstroken worden wekelijks gereinigd met een poepzuiger.

In het buitengebied van de gemeente Geldrop-Mierlo en waar elders mogelijk is, worden hondenuitlaatroutes gerealiseerd. De uitlaatroute is aangegeven met groene bordjes. Hier hoeven de uitwerpselen niet te worden opgeruimd en kunnen de honden los worden uitgelaten.
Op plaatsen waar geen mogelijkheden zijn om uitlaatstroken in te richten, zoals in het centrum van beide kernen, zullen de hondenpoepbakken uitkomst moeten gaan bieden.
Tenslotte zijn er ook hondenverbodsgebieden, die door middel van rode bordjes aangegeven. Honden mogen hier helemaal niet komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om speelveldjes en speeltuinen.
Bij alle gebieden waar geen bordje staat blijven de oude regels van kracht. Dat houdt dus in,
dat hondenbezitters de uitwerpselen van hun honden zelf moeten opruimen. Honden moeten altijd zijn aangelijnd en mogen in geen geval op speelplaatsen komen of daarop uitgelaten worden.

Oude foto's Coevering gezocht

Oude foto’s Coevering gezocht

We zijn op zoek naar oude foto’s van de Coevering.

Foto’s uit vervlogen tijden die ons laten zien hoe onze wijk eens was. We zijn op zoek naar foto’s van de bouw van de wijk, van de bouw/renovatie van het winkelcentrum. Ook zijn we op zoek naar foto’s van activiteiten in de wijk of gewoon van elke foto die iets van de Coevering laat zien.

Zo kregen we vandaag per mail een aantal foto’s van de bouw van de Heidezoom. Bekijk deze foto’s.

Heeft u oude foto’s in uw bezit dan zouden wij die graag inscannen. Wij halen de foto’s op en brengen ze weer netjes terug. Natuurlijk horen we ook graag uw verhaal bij de foto’s. U kunt ons mailen: wijkbladcoevering@hetnet.nl of bellen 040-2867206 (in de avonduren).

Intussen ontvingen we via de mail een leuke foto van de bouw van de terrasflats vanaf de Dommel gezien. De opname is gemaakt in 1974. Dit soort foto’s zoeken we. Dus als u nog oude foto’s in uw bezit heeft dan horen wij dat graag.  

Aanvragen sloopvergunning / Kapvergunning / Standplaats

Van de website van de gemeente 

Aanvragen sloopvergunning

Slooplocatie/Werkomschrijving  Datum Indiening  Registratienr. 
Winkelcentrum Coevering 5
        01-11-05                 20050535
slopen buitenwand winkelgebouw

Tegen deze aanvragen kunnen geen bezwaren of bedenkingen worden ingediend.

Verleende kapvergunning

Het college van burgemeester en wethouders heeft, op grond van artikel 4.5.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening, besloten kapvergunning te verlenen aan:

de gemeente Geldrop-Mierlo, voor het verwijderen van 2 iepen, 2 haagbeuken en 5 platanen op de parkeerplaats aan de westzijde van winkelcentrum Coevering  te Geldrop. Deze bomen worden verwijderd vanwege de uitbreiding van het winkelcentrum. De Platanen worden herplant.

Verleende Standplaatsvergunning

Op 17 oktober 2005 is aan R.M. van den Heuvel een standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats aan Winkelcentrum Coevering te Geldrop ten behoeve van de verkoop van oliebollen en aanverwante artikelen in de maand december 2005. De vergunning is verleend voor alle dagen behalve zondag, van 08.30-18.00 uur en op koopavonden tot 21.00 uur. Op zondag 25 december en zondag 1 januari 2006 mag wél van deze vergunning gebruik worden gemaakt.

De vergunningen liggen met ingang van 1 november 2005 ter inzage op de afdeling Bestuurszaken en Veiligheid, Hofstraat 4 te Geldrop.

Sluiting retourshop Coevering Belachelijk!

Van de website van de SP

Sluiting retourshop Coevering Belachelijk!

24-10-2005 – De gemeente Geldrop-Mierlo maakt in Gemeente actueel (De trompetter )van 18-10-2005 bekend dat op vrijdag 21 oktober de retour shop bij het winkelcentrum gesloten wordt. De reden die het college aanhaalt is dat er teveel illegaal afval gestort wordt, ondanks dat deze twee maal per dag geleegd moest worden.

Natuurlijk is de SP Geldrop-Mierlo tegen het storten van illegaal afval en dient dat hard aangepakt te worden. Maar liever hadden wij gezien dat het college in het desbetreffende stuk ook aangegeven had hoeveel legaal recyclebaar afval er dagelijks ingeleverd werd? Het college doet nu voorkomen of de inwoners van met name Geldrop alleen maar illegaal afval storten, wat ons inziens zeker niet waar is. Volgens de SP Geldrop-Mierlo is het probleem simpel op te lossen. Door middel van bewaking c.q begeleiding van inwoners die gebruik maken van de retourshop. De huidige op handen zijnde revitalisering van het winkelcentrum Coevering is uitermate geschikt om nu een professionele retourshop te realiseren met bewaking, c.g. begeleiding. Deze bewaking c.q begeleiding hoeft de inwoners van Geldrop-Mierlo niets te kosten!

Lees verder

Van de gemeente website

De auto’s bleven thuis!
ACTIEWEEK “VERKEERSSLANG” GROOT SUCCES!

In de week van maandag 31 oktober t/m 4 november is op 8 basisscholen in Geldrop en Mierlo de actieweek “Verkeersslang” georganiseerd. Tijdens deze actieweek zijn kinderen en hun ouders gestimuleerd om zoveel mogelijk met de fiets, het openbaar vervoer of te voet naar school te komen, in plaats van met de auto. Dit bevordert de verkeersveiligheid rond de scholen en levert ook nog winst op voor het milieu. Doordat het aantal autoverplaatsingen vermindert, wordt er immers minder CO2 uitgestoten. Hiermee wordt met name het autogebruik op de korte afstand, waarbij de uitstoot van schadelijke stoffen extra groot is, teruggedrongen.

Tijdens deze actieweek zijn de leerlingen zoveel mogelijk met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer naar school gekomen. Elke keer dat een leerling “milieuvriendelijk en veilig” naar school kwam heeft deze een sticker gekregen. Alle stickers zijn op kaartjes geplakt, die vervolgens samen op één groot spandoek in de school zijn aangebracht, in de vorm van een “Verkeersslang”. Per school is een streefdoel vastgesteld, op basis van een voormeting. Elke dag is gekeken naar het percentage kinderen dat te voet, met de fiets of het openbaar vervoer komt. Dit percentage is ook op internet gezet, zodat de kinderen zelf konden meekijken hoe goed hun school scoort.
Gebleken is dat er fantastische resultaten zijn behaald tijdens de actieweek! Op de meeste scholen is in de loop van de week een steeds hogere score te zien, zelfs tot 100% (wat betekent dat alle kinderen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer zijn gekomen)!
Lees verder

Tankstation Coevering overvallen

Van de website van Omroep Brabant:

GELDROP – Een gewapende man met een helm op heeft zondagavond rond kwart over acht een tankstation bij Winkelcentrum Coevering in Geldrop overvallen.
De overvaller bedreigde een medewerkster, kreeg geld en ging er op een brommer vandoor waarop een handlanger zat te wachten. Van de daders ontbreekt elk spoor. Hoe groot de buit is, is nog onbekend.