Waterschap De Dommel past beschermingszones langs grote beken en sloten aan

Waterschap De Dommel heeft voor het onderhoud aan grote beken en sloten soms de grond langs het water nodig. Het waterschap gebruikte hiervoor standaard altijd grond van 5 meter breed. Dit verandert, de manier van onderhoud wordt bepalend voor de breedte die nodig is. Het waterschap kijkt per locatie welke breedte nodig is. Het bestuur heeft op 15 oktober een ontwerp besluit genomen over deze aanpassingen. Deze gelden voor alle 2300 km hoofdwatergangen (A-wateren) in het beheergebied.

Lees verder

Excursie Gijzenrooi in de winter

Een excursie met als thema ‘winter’ in het Geldropse buitengebied Gijzenrooi vindt plaats op zondag 24 november. Start is om 14 uur bij het kapelletje aan Riel, terugkeer rond 16 uur. Deelname is gratis. Geen honden.

De foto is gemaak door Tinus de Gouw

Broekbos en eeuwenoude akkers
Zes kilometer lang is de themawandeling die is voortgekomen uit een individuele eindopdracht van de Natuurgidsenopleiding IVN Brabant Zuidoost. Gijzenrooi werd onder de loep genomen vanwege zijn bijzondere natuurwaarden.  Omdat er nooit ruilverkaveling is geweest zijn oude, vaak middeleeuwse, relicten nog in het landschap terug te vinden – als je maar weet waar en hoe je moet kijken. De wandeling voert over de eeuwenoude essen en langs de lager gelegen graslanden. In het midden ligt de Zegge, een oud broekbos dat steeds meer te lijden heeft van verdroging (een gevolg van klimaatverandering). Tijdens de excursie vertelt de IVN gids onder meer over pogingen om Gijzenrooi te vernatten. Door herstel van de vochtbalans zal de biodiversiteit weer toenemen. Dan komen er meer bloemen, meer vogels en meer natuur.

Bereikbaarheid en inlichtingen
Alleen erg slecht weer gaat de wandeling niet door. Kijk daarvoor op de website www.ivn.nl/geldrop. Inlichtingen bij natuurgids Tinus de Gouw, T: 06 1214 1901.

De start is bij het kleine kapelletje in het gehucht Riel. Fietsend vanuit Geldrop, Papenvoort: ga de Rielsedijk op, die overgaat in de Gijzenrooiseweg. Sla een stukje na de golfbaan (aan de rechterhand) links af naar Riel. Het kapelletje ligt direct links.

Wie IVN Geldrop wil steunen, kan lid of donateur worden. Kijk daarvoor op de website. Hier zijn ook meer activiteiten te vinden. IVN Geldrop is ook op facebook.

Landschapswandeling Spinsterberg

Wandelaars kunnen met IVN-gidsen op pad door de Molenheide en over de Spinsterberg bij Leende. De landschapswandeling op 26 november start om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats Molenberg, navigatie Valkenswaardseweg 29c, Leende. Carpoolers vertrekken om 13 uur van de parkeerplaats bij kasteel Geldrop, aan de Helze. Deelname is gratis, geen honden.

De foto is gemaakt door Frans van den Boom
Lees verder

Nieuwe schuilhut in het Leenderbos

Een nieuwe schuilhut voor recreanten in het Leenderbos op de kruising Kluizerweg-Bruggerdijk werd op 5 november geopend door gebiedsmanager Jan Fenten van Staatsbosbeheer, wethouder Jan de Bruijn van gemeente Heeze-Leende en wethouder Theo Geldens van gemeente Valkenswaard. Alle sponsoren waren uitgenodigd voor de opening en werden ontvangen op het kantoor van Staatsbosbeheer met koffie en thee, waarna het gezelschap zich per fiets naar de locatie begaf. 

Lees verder